F.C.S. Schiller ve Necati Öner’in Seçme Özgürlüğüne Dair Görüşlerinin Karşılaştırılması

Author:

Year-Number: 2019-9:4
Number of pages: 1139-1154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Felsefe tarihinin en önemli konularından biri olan özgürlük problemi, genellikle insanın sorumluluğu üzerinden tartışılmıştır. Seçme ve eylem özgürlüğünden hareketle ele alınan bu problemin göründüğünden daha da karmaşık bir yapıda olduğu söylenebilir. Bu karmaşık yapı, insanın seçimlerinde herhangi bir nedene bağlı oluşunun incelenmesini içermektedir. Böyle bir inceleme neticesinde özgürlük problemine dair determinist, indeterminist ve kayıtsızlık özgürlüğü olmak üzere üç temel görüşün olduğu görülmüştür. Bu çalışmamızda pragmatist gelenek içerisinde yer alan F.C.S. Schiller ile ülkemizde özellikle mantık alanında önemli çalışmaları olan Necati Öner’in seçme özgürlüğü ile ilgili görüşleri ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The problem of freedom, which is one of the most important subjects in the history of philosophy, is generally discussed through the responsibility of the human being. It can be said that this problem, which is handled with the freedom of choice and action, is more complex than it appears. This complex structure involves examining the reasons behind the choices made. As a result of such an examination, it has been concluded that there are three basic views on the problem of freedom: determinist, indeterminist and freedom of indifference. In this study, Schiller’s and Öner's critiques of determinism, indeterminism and freedom of indifference and their views on freedom of choice will be discussed.

Keywords