Gaston Bachelard’ın 'Hayır' Diyen Felsefesi

Author :  

Year-Number: 2019-9:3
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 765-778
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bachelard’ın felsefesi, Descartesçı-olmayan bir epistemoloji aracılığıyla, nesneyi bütünlüğü içinde dolaysız biçimde bilen öznenin yerinden edilmesi girişimidir. Kartezyen felsefeden kopuşu vurgulaması bakımından Canguilhem, Foucault gibi düşünürleri etkileyen ve postyapısalcı tartışmaların güzergahının belirlenmesine katkıda bulunan Bachelard rasyonelliğe bağlı kalmakla birlikte, kapalı rasyonel sistemlere hayır diyerek, yaşama açık, uygulamaya ve sınamaya dayanan bir bilim tasarımı ortaya koyar. Bu çalışmada da amaçlanan, rasyonalizm ile kurduğu ilişkiyi temele alarak Bachelard’ın bilimsel yaklaşımının epistemolojik kopuş, epistemolojik engel, rasyonalizmüstücülük, uygulamalı rasyonalizm, fenomenoteknik mefhumları aracılığıyla değerlendirilmesidir.

Keywords

Abstract

Bachelard’s philosophy is an attempt to displace the subject that knows everything in its entirety, through a non-Cartesian philosophy. Bachelard’s philosophy of “no”, a philosophy of scientific mind, which influences Canguilhem, Foucault and poststructuralist discussions, is open to life, and based on practice and testing. Thus, this study aims to evaluate Bachelard’s idea of science and his philosophy through concepts of the epistemological obstacle, epistemological rupture, surrationalism, applied rationalism, and phenomeno-technic.

Keywords


 • Bachelard, G. (1967). La Formation de L’esprit Scientifique. Paris: J. Vrin.

 • Bachelard, G. (1967). La Formation de L’esprit Scientifique. Paris: J. Vrin.

 • Bachelard, G. (2008a). Yeni Bilimsel Tin. (Çev. A. Tümertekin). İstanbul: İthakiBachelard, G. (2008b). Mekanın Poetikası. (Çev. A. Tümertekin). İstanbul: İthakiBachelard, G. (2009). Uygulamalı Akılcılık. (Çev. E. Sarıkartal). İstanbul: İthakiBachelard, G. (2015). Rasyonalist Bağlanma. (Çev. A. Tümertekin). İstanbul: İthakiBachelard, G. (2018). Hayır Diyen Felsefe. (Çev. A. Tümertekin). İstanbul: Nora Kitap.

 • Bhaskar, R. (2015). Gerçekliği Geri Kazanmak. (Çev. B. Sümer Aydaş). İstanbul: NotaBene Yayınları.

 • Canguilhem, G. (2015). Önsöz. Rasyonalist Bağlanma. (Çev. A. Tümertekin). İstan- bul: İthaki Yayınları.

 • Foucault, M. (1994). The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. (Trans. Les Mots et les Choses). Ne York: Vintage Books.

 • Koyré, A. (2000). Bilim Tarihi Yazıları I. (Çev. K. Dinçer). Ankara: Tübitak Ya- yınları.

 • Norris, C. (2010). Structure and Genesis in Scientific Theory: Husserl, Bachelard, Derrida. British Journal fort he History of Philosophy, 8 (1), 107-139.

 • Rheinberger, H.-J. (2005). Gaston Bachelard and the Notion of ‘Phenomeno- technique’. Perspectives on Science, 13 (3), 313-328.

 • Ross, A. (2018). The Errors of History. Angelaki Journal of the Theoretical Humani- ties, 23 (2), 139-154.

                                                                                                    
 • Article Statistics