Criticism of the Non-Theistic Explanations of Fine-Tuning

Author:

Year-Number: 2019-9:2
Number of pages: 299-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş fizik evrenimizin yaşam için hassas ayarlı olduğunu göstermiştir. Bazı teistler evrenin yaşam için hassas ayarının Tanrı’nın varlığı lehindeki bir Teleolojik argümana öncül oluşturabileceğini iddia etmişlerdir. Böyle bir argüman geliştirmenin bir yolu, teistik tasarım hipotezinin hassas ayarın en iyi açıklması olduğunu iddia etmektir. Bu argüman karşısında uygulanabilecek iki temel strateji vardır. Birinicisi hassas ayarla ilgili teistik tasarım hipotezinden daha güçlü doğalcı açıklamalar olduğunu iddia etmektir. Bu makalede tasarım argümanının iki en önemli alternatifi olan daha temel bir yasa ve çok evrenler hipotezlerini inceleyeceğiz. İkincisi teistik tasarım hipotezinin hassas ayarı açıklayabileceği fikrine itiraz edilebilir. Bu strateji ile yaklaşan iki itiraz “boşlukların Tanrısı” ve “Tanrı’yı kim tasarladı?” da ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. Makalemizde iki yaklaşımın da hassas ayara dayalı Teleolojik argümanı çürütemediğini göstermeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

Modern physics has shown that the universe is fine-tuned for life. Theists have argued that fine-tuning of the universe for life can be used as a premise in for a teleological argument for the existence of God. One possible way to develop such an argument is to argue that the best explanation of fine-tuning is theistic design hypothesis. There are two strategies which can be employed against this argument. First one can claim that there are naturalistic explanations of fine-tuning superior to the design hypothesis. In this paper, we analyze the two main alternatives of the design hypothesis, the more fundamental law, and multiverse hypothesis. The second one can object to the claim that the design hypothesis can explain fine-tuning. We also analyze two such objections the “God of the gaps” objection and “Who designed the God” objection. We try to show that both approaches do not undermine the teleological argument based on fine-tuning.

Keywords