Bir Sunum Kipi Olarak Sinn

Author:

Year-Number: 2019-9:3
Number of pages: 651-671
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Frege’ye göre, anlamlar nesnenin sunum kiplerinden çıkar. Frege’nin teleskop örneğinden hareketle şu ilkeye ulaşırız: Bir şey sunum kipidir eğer ortada bu sunum kipini gerçekleştirecek bir nesne varsa. Fakat, makalede ilerledikçe Frege’nin bir gönderimi olmadığı halde anlamı olan özel isimlerden, yine aynı şekilde bir gönderimi olmadığı halde bir düşünce dile-getiren cümlelerden bahsettiğini görüyoruz. Burada da şöyle bir ilke karşımıza çıkar: Bir sunum kipi olan anlam, gönderimden bağımsızdır. Eğer sunum kipi tanım gereği bir nesnenin ilk önce var olmasını gerektiriyorsa, bu sunum kipinin aynı zamanda nesneden/gönderimden bağımsız olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Makalenin ilk bölümünde Frege’nin kuramını merkeze aldığım sorun kapsamında ana hatlarıyla açıklayacağım. İkinci bölümde, Evans ve Beaney’in önerdiği çözüm yollarını açıkladıktan sonra özellikle Beaney’in yaklaşımına Frege-ci bir eleştiri getirmeye çalışacağım. Daha sonrasında, bu sorunun-Frege’nin kuramı çerçevesinden çok fazla uzaklaşmadan-nasıl çözülebileceğini açıklamaya çalışacağım ve kendi çözüm önerimi sunacağım.

Keywords

Abstract

For Frege, sense emerges from modes of presentation of the object. Based on Frege’s telescope example, we have the following principle: Something is a mode of the presentation if there exists an object that realizes that mode of presentation. On the other hand, as we proceed in the article Frege talks about the cases of proper names that have sense without having a reference and similarly sentences that express a thought without having a reference. Here we have the following principle: Sense as a mode of presentation is independent of reference. If a mode of presentation by definition requires the existence of objects beforehand, the article inquires how one can say that the mode of presentation is also independent of object/reference. In the first part of the article, I will sketch the outlines of Frege’s theory within the scope of the central problem. In the second part, after briefly explaining the solution proposed by Evans and Beaney, I will attempt to criticize Beaney’s approach from a Fregean standpoint. Afterward, I will explain-without going too far away from Frege’s conceptual framework-how this problem could be solved and provide my proposal up to the task.

Keywords