Devlet'in Filozofu Timaios'un Tanrısı mı?

Author:

Year-Number: 2019-9:3
Number of pages: 609-623
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Platon’un Devlet diyaloğunda karşımıza çıkan filozof-kral tasvirleri ile Timaios diyaloğunda resmedilen tanrı (Demiurgos) tasvirleri arasında bir koşutluk olup olmadığı sorusuna cevap aranmaktadır. Cevap aradığımız bu spesifik soru, “Platon’un diyaloglarındaki tanrı tasavvuru ile, filozof tasavvuru arasında bir paralellik olup olmadığı” şeklinde ifade edilebilecek bir üst soruyla ilintilidir. Mezkûr sorunun cevabını bulmak adına Devlet ve Timaios diyaloglarından seçilen pasajlar belirli temalar etrafında karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Makale üç ana merkez etrafında kurgulanmıştır. Bu merkezlerden ilki ideaların model oluşu, ikincisi ideanın modelliğinde yöneten yöneticinin mutlak iyi oluşu ve son olarak da yönetmenin ölçü, düzen ve uyum vermek üzere gerçekleşiyor oluşudur. Bu üç merkezi noktadan yola çıkılarak Devlet ve Timaios diyalogları karşılaştırılacak ve aralarındaki benzerlik gösterilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In this article, it is investigated whether there is a parallel between the depictions of the philosopher-king and the depictions of the god (Demiurgos) in the Timaeus dialogue. This specific question which I will try to answer is related to another question, namely whether there is a parallel between the image of God and the image of the philosopher in Plato's dialogues. For these purposes, passages selected from the Republic and Timaeus dialogues will be evaluated comparatively and in the light of specific themes. The article is structured into three basic arguments. The first argument is that the ideals are models. The second argument is the manager, who manages according to the ideal, is the absolute good. And the final argument is that the management is to provide standard, order, and harmony. Regarding these three central points, the similarity between the Republic and Timaeus will be exhibited.

Keywords