Philosophy of a Name: Ukrainian Context

Author :  

Year-Number: 2019-9:2
Language : null
Konu : Cultural Studies
Number of pages: 437-451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale, manevi Ukrayna kültüründe uygun isimler oluşturma sürecinde manevi içerik özellikleri konusuna ayrılmıştır. Bir ismin felsefi, kültürel, manevi ve tarihi bir olgu olarak gerçek değeri vurgulanır. Çalışmanın ilk amacı, eski etnik Ukrayna geleneğindeki seçkin-sakral, seçkin-laik ve halk isimlerinin enine kesitlerinde yapısal analiz ve yorum metodolojisi ile isimlerin görünüm ve ruhsal bileşenlerinin spesifik özelliklerini keşfetmektir. İkincisi, isim veren kültürdeki manevi köklerin değerli vektörlerini analiz etmektir. Üçüncüsü, Hristiyanlığın kültür ve isim verme sürecinin sembolizmine özgü etkisine dikkat çekmektir. Sonuncusu ise, verilen sorunun mevcut kesitini incelemektir.

Keywords

Abstract

The article is devoted to the spiritual content peculiarities issue in the process of proper nouns creation in spiritual Ukrainian culture. The true value of a name, as a philosophical, cultural, spiritual and historical phenomenon, is highlighted. The first aim of the work is to discover the specific features of names’ appearance and spiritual components by structural analysis and hermeneutic methodology in cross-sections of elite-sacral, elite-secular and folk names in ancient ethnic Ukrainian tradition. The second is to analyze the valued vectors of spiritual roots in name giving culture. The third is to draw attention to the specific influence of Christianity on culture and symbolism of a name giving process. The last is to examine the current cross-section of the given problem.

Keywords


 • Boriak, O. (2006). Ukraine: the Ethnocultural Mosaic. Kyiv: Lubid.

 • Bulashov, G. (1992). Ukrainians in their Legends and Religious Beliefs: Ukrainian Cos- mogonicals Folk Beliefs. Kyiv: Dovira. Voropaj, O. (1993). The Traditions of our Nation: Ethnographical Description. Kyiv: Oberig.

 • Garasim, Y. (2009). The Description of Ukrainian Folklore History. Kyiv: Knowledge.

 • Gerasimchuk, V. & Nechiporenko, A. (2002). Anthroponims: History and Modern Times. Kamianetz-Podolski: Knowledge. Gubernachuk, S. (2008). The Treasure of Tripolska Era in Ukrainian Geographical Names and Proper Nouns. Kyiv: The Fourth Tide.

 • Zajvoronok, V. (2006). The Signs of Ukrainian Ethnoculture. Kyiv: Dovira.

 • Zajvoronok, V. (2007). Ukrainian Ethno Linguistics. Kyiv: Dovira.

 • Lozko, G. (1995). Ukrainian Folklore. Kyiv: Zodiak-EKO. Lozko, G. (1998). Names: Slavic, Historical and Mythological Names. Kyiv: Svarog. Lozko, G. (2006). Awaken Eneja: European Ethnoreligious Renaissance. Kharkiv: Div. Lozko, G. (2011). Native Names. Slavic Names’ Collection. Ternopol: Mandrivets. Nalivajko, S. (2007). Ethnical History of Ancient Ukraine. Kyiv: Eschan-Zillia. Savitska, S. & Savitski, O. (2012). The Names Collection: Slavic Names. Ternopol: Mandrivets. Skripnik, L. & Dziatkivska, N. (1996). The Proper Names. Kyiv: Scientific Thought.

 • Suchomlin, I. (1970). Ukrainian Surnames as Proper Names. Speech and Onomastics of Naddniprianschina, 12, 30-58.

 • Franko, I. (1982). The Reasons of Ukrainian Onomastics. 36 vols. Kyiv: Scientific

 • Khrypko, S. (2014). Spiritual Focuses of a Name Giving Culture: Names’ Ethno Genesis and Ancient Ukrainian Names Collection. Scientific Journal of National Pedagogical University Named after M.P. Dragomanov, 32, 10-18.

 • Khrypko, S. (2012). A Widow’s Figure in Ukrainian and Biblical Tradition. Scien- tific Journal of National Pedagogical University Named after M.P. Dragomanov, 28, 7-25.

 • Khrypko, S. (2012). Venuses of Tripoli and Ukrainian Madonnas – A Prayer to Heaven Earthly Embodied. Scientific Journal of National Pedagogical University Named after M.P. Dragomanov, 27, 16-23. Khrypko, S. (2009). Education Phenomenon Discourse of Axiology and Cultural Studies: Valued, Mental, National and Scientific Components. Kyiv: National Pedagogical University Named after M.P. Dragomanov Press. Khrypko, S. (2016). The Spiritual Heritage of Ukrainian Ethnic Culture: Beliefs, Mythological Images, Demonology. Scientific Journal of National Pedagogical University Named after M.P. Dragomanov, 36, 27-36.

 • Khrypko, S. (2011). The Sacral Feature of Bread as Spiritual Mystery of Ukrainian Christmas Eve Tradition. Scientific Journal of National Pedagogical University Named after M.P. Dragomanov, 26, 13-24.

 • Khrypko, S. (2003). Spiritual and Religious Features of Ukrainian Mentality. Kyiv: National Pedagogical University Named after M.P. Dragomanov Press.

 • Khudash, M. (1977). From the History of Ukrainian Anthroponomics. Kyiv: Scientific

 • Chuchka, P. (2011). The Slavic Proper Nouns: Historical and Etymological Dictionary. Uzgorod: Lira. Öz: Makale, manevi Ukrayna kültüründe uygun isimler oluşturma sürecinde manevi içerik özellikleri konusuna ayrılmıştır. Bir ismin felsefi, kültürel, manevi ve tarihi bir olgu olarak gerçek değeri vurgulanır. Çalışmanın ilk amacı, eski etnik Ukrayna geleneğindeki seçkin-sakral, seçkin-laik ve halk isimlerinin enine kesitlerinde yapısal analiz ve yorum metodolojisi ile isimlerin görünüm ve ruhsal bileşenlerinin spesifik özelliklerini keşfetmektir. İkincisi, isim veren kültürdeki manevi köklerin değerli vektörlerini analiz etmektir. Üçüncüsü, Hristiyanlığın kültür ve isim verme sürecinin sembolizmine özgü etkisine dikkat çekmektir. Sonuncusu ise, verilen sorunun mevcut kesitini incelemektir. Anahtar Kelimeler: Ad felsefesi, değerler, maneviyat, antroponomi, Uktaynalılar, entik grup, etnik kültür.

                                                                                                    
 • Article Statistics