Knowledge as the Working and Walking Narrative

Author :  

Year-Number: 2018-8:2
Language : null
Konu : Epistemology
Number of pages: 441-453
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilginin edinilmesindeki ‘hareket’, bu yazının odak noktasıdır. Benim iddiam, soyut olsa da, bilginin edinilmesindeki hareketin iki boyutunun olduğudur: Biri “gerçekliğe doğru çalışan zihin” ve diğeri “akla doğru yürüyen gerçeklik”. Epistemik bir yaklaşım kullanarak, bu iki boyutu (bundan sonra çalışma ve gezme anlatısı olarak anılacaktır), Dışsalcılık ve içselcilik altında bölüştürmekte ve dışsalcılığın, bilgi edinme ile ilgili olarak, içselciliğe göre daha fazla araştırmamızı sağladığını tanımlamaktayım. Dışsalcılık, iki boyutu içselcilikten daha iyi karşılamış gibi göründüğünden, çalışma ve yürüyüş anlatımını dışsallık altında sunarım. Felsefe için çalışma ve yürüyüş anlatımının, özellikle epistemolojinin bazı olası çıkarımları ile birlikte, öngörülen iki itiraz da ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

‘Motion’ in the acquisition of knowledge is the focus of this paper. My claim is that the motion in the acquisition of knowledge, albeit abstract, is of two dimensions: one as ‘the mind working towards reality’ and the other as ‘reality walking towards the mind’. Using an epistemic approach, I conceptualize these two dimensions (hereafter as the working and walking narrative) under the Externalism and the Internalism divide and identify that externalism leaves us with more to explore about knowledge acquisition than internalism. Since externalism seems to accommodate the two dimensions better than internalism, I present the working and walking narrative under externalism. Two envisaged objections are addressed, along with considerations of some probable implications of the working and walking narrative for philosophy, specifically epistemology.

Keywords


 • Alston, W. P. (2004). The Challenge of Externalism. The Externalist Challenge, vol. 2. (Ed. R. Schantz). New York: Walter de Gruyter, 37-52.

 • Gettier, E. (1963). Is Justified Belief Knowledge? Analysis, 23 (6), 121-123.

 • Greco, J. (2004). Externalism and Scepticism. The Externalist Challenge, vol. 2. (Ed. R. Schantz). New York: Walter de Gruyter, 53-64.

 • Jimoh, A. K. (2017). An African Theory of Knowledge. Themes, Issues and Problems in African Philosophy. (Ed. I. E. Ukpokolo). Cham: Palgrave Macmillan, 121136.

 • Lehrer, K., & Truncellito, D. A. (2004). Knowledge, Justification and the Coop- erative World. The Externalist Challenge, vol. 2. (Ed. R. Schantz). New York: Walter de Gruyter, 169-180.

 • Pritchard, D. (2004). Epistemic Luck. Journal of Philosophical Research, 29, 199-222.

 • Pritchard, D. (2014). What is This Thing Called Knowledge? New York: Routledge.

 • Sosa, E. (1999). Skepticism and the Internal/External Divide. The Blackwell Guide to Epistemology. (Eds. J. Greco & E. Sosa). Oxford: Blackwell Publishers, 145

 • Zagzebski, L. (1999). What is Knowledge? The Blackwell Guide to Epistemology. (Eds. J. Greco & E. Sosa). Oxford: Blackwell Publishers, 92-116. Öz: Bilginin edinilmesindeki ‘hareket’, bu yazının odak noktasıdır. Benim iddiam, soyut olsa da, bilginin edinilmesindeki hareketin iki boyutunun olduğudur: Biri “gerçekliğe doğru çalışan zihin” ve diğeri “akla doğru yürüyen gerçeklik”. Epistemik bir yaklaşım kullanarak, bu iki boyutu (bundan sonra çalışma ve gezme anlatısı olarak anılacaktır), Dışsalcılık ve içselcilik altında bölüştürmekte ve dışsalcılığın, bilgi edinme ile ilgili olarak, içselciliğe göre daha fazla araştırmamızı sağladığını tanımlamaktayım. Dışsalcılık, iki boyutu içselcilikten daha iyi karşılamış gibi göründüğünden, çalışma ve yürüyüş anlatımını dışsallık altında sunarım. Felsefe için çalışma ve yürüyüş anlatımının, özellikle episte- molojinin bazı olası çıkarımları ile birlikte, öngörülen iki itiraz da ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Epistemik çaba, bilgi edinme, dışsalcılık, içselcilik, bilmenin ikici yolu.

                                                                                                    
 • Article Statistics