An Inquiry on the Existence of Capitalism in Ancient Greece

Author :  

Year-Number: 2019-9:2
Language : null
Konu : Antik Felsefe
Number of pages: 453-464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, antik Yunan’da modern anlamda kapitalist bir düzene rastlamanın mümkün olmadığı iddia edilmektedir. Bu iddia dönem içerisindeki ekonomik faaliyetler ve tarihsel bulgular ile desteklenmekte ve ‘primitivist-modernist tartışmaya’ başvurularak şekillenmektedir. Bu çerçevede, ilk olarak, Mosses I. Finley’nin antik Yunan’da kapitalizmin mümkün olamayacağına ilişkin - primitivist (ilkelci) olarak adlandırılan – görüşleri, o dönemin muhasebe sistemi, ticari faaliyeti, sosyal statü durumu, iş gücü ve arazi kullanımı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak serimlenecektir. İkinci olarak, makale Michael I. Rostovtzeff’in ilkelci fikirlere itirazını eleştirel bir biçimde analiz edecek ve onun antik Yunanda kapitalizmin varlığına ilişkin modernist fikirlerini destekleyen düşüncelerini ortaya çıkaracaktır. Bu analizlere dayanarak, makalede antik Yunan’da kapitalizmin varlığı hakkında bir argüman öne sürmenin mantıklı olmayacağı sonucuna varılmaktadır.

Keywords

Abstract

In this article, it is claimed that it is not possible to find a modern capitalist order in Ancient Greece. This claim is supported by the economic activities and historical findings of the ancient period and it is also shaped by reference to the 'primitivist-modernist debate'. In this context, firstly, Mosses I. Finley's primitivist views that claim capitalism cannot be possible in ancient Greece will be explained by taking into consideration the accounting system, commercial activity, social status, labor usages, and land treatments. Secondly, the article will analyze Michael I. Rostovtzeff’s objection to primitivist ideas, and reveal his thoughts by supporting modernist ideas on the existence of capitalism in ancient Greek. Based on these analyses, it is concluded that it is unreasonable to talk about the existence of capitalism in ancient Greece.

Keywords


 • Amemiya, T. (2007). Economy and Economics of Ancient Greece. London: Routledge.

 • Austin M. M. & Vidal-Naquet P. (1981). Economic and Social History of Ancient Greece. California: University of California Press.

 • Bücher, K., & Meyer, E. (1979). The Bücher-Meyer Controversy. New York: Arno

 • Cameron, R. E. (1993). A Concise Economic History of The World: From Paleolithic Times to the Present. Oxford University Press: USA.

 • Finley M. I. (1973). The Ancient Economy. Windus: London.

 • Finley, M. I. (1970). Aristotle and Economic Analysis. Past & Present. (47), 3-25.

 • Finley, M. I. (1999). The Ancient Economy. California: University of California

 • Heilbroner R.L. (2008). Capitalism. The New Palgrave Dictionary of Economics. (Ed. Palgrave Macmillan). London: Palgrave Macmillan.

 • Heilbroner, R. L. (1994). 21st Century Capitalism. WW Norton & Company.

 • Hindess, B. (2007). The Battle of the Ancient Economy, Economy and Society. 36 (3), 495-508.

 • Nilsson, E. (2017) Capitalism: Power, Profits, and Human Flourishing. Web. Date Accessed. October 10, 2018. http://economics.csusb.edu/facultystaff/nilsson/capitalismtext.html.

 • Pearce, D. W. (1986). Macmillan Dictionary of Modern Economics. Basingstoke UK: Macmillan.

 • Rostovtzeff, M. I. (1998). The Social & Economic History of the Hellenistic World: Vols. 1-3. Oxford: Clarendon Press.

 • Scott, B. R. (2014). Capitalism: Its Origins and Evolution as a System of Governance. New York: Springer.

 • Valeva, J., Nankov, E., & Graninger, D. (2015). A Companion to Ancient Thrace. New York: John Wiley & Sons. Öz: Bu makalede, Antik Yunan’da modern anlamda kapitalist bir düzene rastlamanın mümkün olmadığı iddia edilmektedir. Bu iddia dönem içerisindeki ekonomik faaliyetler ve tarihsel bulgular ile desteklenmekte ve ‘primitivistmodernist tartışmaya’ başvurularak şekillenmektedir. Bu çerçevede, ilk olarak, Mosses I. Finley’nin antik Yunan’da kapitalizmin mümkün olamayacağına ilişkin - primitivist (ilkelci) olarak adlandırılan – görüşleri, o dönemin muhasebe sistemi, ticari faaliyeti, sosyal statü durumu, iş gücü ve arazi kullanımı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak serimlenecektir. İkinci olarak, makale Michael I. Rostovtzeff’in ilkelci fikirlere itirazını eleştirel bir biçimde analiz edecek ve onun antik Yunanda kapitalizmin varlığına ilişkin modernist fikirlerini destekleyen düşüncelerini ortaya çıkaracaktır. Bu analizlere dayanarak, makalede antik Yunan’da kapitalizmin varlığı hakkında bir argüman öne sürmenin mantıklı olmayacağı sonucuna varılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Antik Yunan, primitivist düşünce, modernist düşünce, Aristoteles, Finley, Rostovtzeff.

                                                                                                    
 • Article Statistics