Kant'ın Aritmetik Teorisi

Author :  

Year-Number: 2019-9:1
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 39-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kant’ın aritmetik teorisi hem genel matematik felsefesi hem de eleştirel felsefenin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Bu durum, Kant’ın aritmetik teorisiyle ilgili görüşlerinin bütün olarak eleştirel felsefenin bir yansıması olmasından kaynaklanır. Bununla birlikte Kant’ın matematik felsefesi üzerine yapılan çalışmaların çoğunda, geometri ve onun mekân a priori formuyla ilişkisi ayrıntılı olarak ele alınırken, aritmetik ve zamanla ilişkisi nispeten ihmal edilir. Oysa Kant’ın aritmetik önermelerin doğasına dair iddialarının, kendi dinamikleri içerisinde bağımsız olarak ele alınması gerekli ve daha makul görünmektedir. Bu doğrultuda çalışmamız boyunca Kant’ın aritmetik teorisini incelemeye gayret edeceğiz.

Keywords

Abstract

Kant's arithmetic theory is very important both in general mathematical philosophy and in the understanding of critical philosophy. This is because Kant's view of arithmetic theory is a reflection of critical philosophy as a whole. However, in the majority of works on Kant's mathematical philosophy, the relation between geometry and a priori form space is discussed in detail, arithmetic and its relationship with time are relatively neglected. Whereas, to handle Kant's claims about the nature of arithmetic proposals independently within their own dynamics seems necessary and more reasonable. In this direction, we will try to examine Kant's arithmetic theory throughout our work.

Keywords


 • Bostock, D. (2009). Philosophy of Mathematics An Introduction. Sussex: Wiley- Blackwell Press.

 • Brittan, G. G. (1978). Kant’s Theory of Science. New Jersey: Princeton University Press.

 • Engelhard, K. & Peter, M. (2008). Kant’s Theory of Arithmetic: A Constructive Approach. Journal for General Philosophy of Science, 39 (2), 245-271.

 • Friedman, M. (1992). Kant’s Theory of Geometry. Kant’s Philosophy of Mathematics Modern Essays. (Ed. by Carl J., Posy). London: Kluwer Academic Publishers, 177-220.

 • Hanna, R. (2002). Mathematics for Humans: Kant’s Philosophy of Arithmetics Revisited. European Journal of Philosophy, Vol. 10, 328-352.

 • Kant, I. (1999). Correspondence. (Trn. and Ed. by Arnulf Zweig). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Kant, I. (2009). Critique of Pure Reason. (Trn. Paul Guyer and Allen Wood). Camb- ridge: Cambridge University Press.

 • Kant, I. (1970). Philosophical Correspondence 1759-99. (Ed. by Arnulf Zweig). Chica- go: The University of Chicago Press.

 • Kant, I. (2004). Prolegomena to Any Future Metaphysics. (Trn. and Ed. by G. Hatfi- eld). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Kneebone, G. T. (1963). Mathematical Logic and the Foundation of Mathematics An Introductory Survey. London: D. Van Nostrand Company.

 • Leibniz, G. W. & Clarke, S. (2000). Correspondence. (Ed. by Roger Ariew). Camb- ridge: Hacket Publishing Company.

 • Leibniz, G. W. (1996). New Essays on Human Understanding. (Ed. by P. Remnant, J. Bennett). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Martin, G. (1955). Kant’s Metaphysics and Theory of Science. (Trn. by P. Lucas). Manchester: Manchester University Press.

 • Posy, C. J. (1992). Introduction: Mathematics in Kant’s Critique of Pure Reason. Kant’s Philosophy of Mathematics Modern Essays. (Ed. by Carl J. Posy). London: Kluwer Academic Publishers.

 • Risjord, M. (1990). The Sensible Foundation for Mathematics: A Defense of Kant’s View. Studies in History and Philosophy of Science, 21 (1), 123-143.

 • Shabel, L. (2006). Kant’s Philosophy of Mathematics. The Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy. (Ed. by Paul Guyer). Cambridge: Cambridge University Press, 94-128.

 • Shabel, L. (2003). Mathematics in Kant’s Critical Philosophy Reflections on Mathemati- cal Practice. London: Routledge.

 • Sutherland, D. (2006). Kant on Arithmetic, Algebra, and Proportions. Journal of the History of Philosophy, Vol. 44, 533-558.

 • Weber, A. (1993). Felsefe Tarihi. (Çev. H. Vehbi Eralp). İstanbul: Sosyal Yayınları.

 • Yaldır, H. & Güner, N. (2012). Immanuel Kant’s Philosophy of Mathematics in Terms of His Theory of Space and Time. Kaygı, Vol. 18, 45-70. Öz: Kant’ın aritmetik teorisi hem genel matematik felsefesi hem de eleştirel felsefenin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Bu durum, Kant’ın aritmetik teorisiyle ilgili görüşlerinin bütün olarak eleştirel felsefenin bir yansıması olmasından kaynaklanır. Bununla birlikte Kant’ın matematik felsefesi üzerine yapılan çalışmaların çoğunda, geometri ve onun mekân a priori formuyla ilişkisi ayrıntılı olarak ele alınırken, aritmetik ve zamanla ilişkisi nispeten ihmal edilir. Oysa Kant’ın aritmetik önermelerin doğasına dair iddialarının, kendi dinamikleri içerisinde bağımsız olarak ele alınması gerekli ve daha makul görünmektedir. Bu doğrultuda çalışmamız boyunca Kant’ın aritmetik teorisini incelemeye gayret edeceğiz. Anahtar Kelimeler: Kant, aritmetik, matematik, zaman, sentetik a priori.

                                                                                                    
 • Article Statistics