Kant'ın Aritmetik Teorisi

Author:

Year-Number: 2019-9:1
Number of pages: 39-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kant’ın aritmetik teorisi hem genel matematik felsefesi hem de eleştirel felsefenin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Bu durum, Kant’ın aritmetik teorisiyle ilgili görüşlerinin bütün olarak eleştirel felsefenin bir yansıması olmasından kaynaklanır. Bununla birlikte Kant’ın matematik felsefesi üzerine yapılan çalışmaların çoğunda, geometri ve onun mekân a priori formuyla ilişkisi ayrıntılı olarak ele alınırken, aritmetik ve zamanla ilişkisi nispeten ihmal edilir. Oysa Kant’ın aritmetik önermelerin doğasına dair iddialarının, kendi dinamikleri içerisinde bağımsız olarak ele alınması gerekli ve daha makul görünmektedir. Bu doğrultuda çalışmamız boyunca Kant’ın aritmetik teorisini incelemeye gayret edeceğiz.

Keywords

Abstract

Kant's arithmetic theory is very important both in general mathematical philosophy and in the understanding of critical philosophy. This is because Kant's view of arithmetic theory is a reflection of critical philosophy as a whole. However, in the majority of works on Kant's mathematical philosophy, the relation between geometry and a priori form space is discussed in detail, arithmetic and its relationship with time are relatively neglected. Whereas, to handle Kant's claims about the nature of arithmetic proposals independently within their own dynamics seems necessary and more reasonable. In this direction, we will try to examine Kant's arithmetic theory throughout our work.

Keywords