David Lewis’ Best System Analysis and CP Laws

Author:

Year-Number: 2019-9:1
Number of pages: 01-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Lewis’in En İyi Sistem analizini ve bu sistemin istisnai yasalara nasıl yer verdiğini açıklamayı hedeflemekteyim. En İyi Sistem hesabı, hem minimalist hem de karşı olgusal düzenlilik teorileri için alternatif bir bakış açısı sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Basit düzenlilik teorisi bir yasa gibi görünen bazı genellemelerin ya da tesadüfi olarak kurulan bazı düzenliliklerin olduğu sorunlarla karşı karşıyadır. O tesadüfi genellemeyi hesabından çıkartmaya çalışır. Fakat bununla birlikte, en iyi system analizi yasalar ve tesadüfler arasında nasıl ayrım yapılacağı sorununu çözebilir.

Keywords

Abstract

In this paper, I aim to explore Lewis’s best system analysis and how it can accommodate laws with exceptions. The Best System Account has been introduced to provide an alternative view for both minimalist and counterfactual theories of regularities. Simple regularity theory faces problems in which there is some generalization that seems to be a law or some regularities that are established accidentally. It tries to exclude the accidental generalization from the account. However, the best system analysis can solve the problem of how to distinguish between laws and accidents.

Keywords