Synchronic Approach to Comparative Research of Ukrainian Cultural Space in European Context

Author :  

Year-Number: 2018-8:2
Language : null
Konu : Comparative Philosophy
Number of pages: 665-674
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ukrayna'nın gerçeği, Avrupa bağlamında sosyal ve kültürel çevrenin karşılaştırmalı olarak yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyuyor. Bu makalede, bu tarihsel ve felsefi yaklaşımın karşılaştırmalı analizi iki yönde verilmiştir: mekansal-metafizik ve sezgisel-görelilik. Araştırmanın alaka düzeyi, önde gelen geleneklerden birinin - dünyaya gelişmesine yol açan Batı dünyasının - belirli bir dünya görüşünün yükselmesi sırasında Avrupa kültürlerinin muhtemelen tartışmalı, ancak gelişmekte olan kümülatif analizine eşzamanlı yaklaşımıdır. Batılı olan, görünüşe göre Avrupalı "ortak" evrimsel yüceltilmesine neden oldu. Bu "ortak", Doğu halklarının ve fizyolojik estetik gibi dünya pratiklerinde yeni keşiflerin küresel önemini kanıtlamak için büyük öneme sahipti. Ukrayna deneyiminin kavramsal ilkelerinin özgünlüğü, Batı Avrupa deneyimi ile organik bir bağlantının kanıtıdır. Ortak Avrupa özellikleri, Avrupalılar ve Avrupa felsefi geleneğine içkin olan ortak bir kavramsal temeli anlatan, Ukrayna dilinin anlambiliminde uygulanan bir düşünce biçiminde de göze çarpmaktadır. Bu, Ukraynalıların dünya görüşü kaymalarını önemli ölçüde etkilemiş ve yeni görüş ve teorilerin ortaya çıkmasını desteklemiştir.

Keywords

Abstract

Ukraine's reality needs comparative reconsideration of the social and cultural environment in the European context. In this article, a comparative analysis of this historical and philosophical approach is given in two directions: spatially-metaphysical and intuitive-relativistic. The relevance of the research is in synchronic approach to the cumulative analysis of Ukrainian and other cognate, possibly controversial, but interdeveloping, European cultures during certain world-view rise of one of the leading traditions – the Western one, what has led to the evolutional sublimity of European "common" in outlook. This "common" has been of great importance for proving the global significance of Oriental peoples and new discoveries in world practice, such as physiological aesthetics. The originality of conceptual principles of Ukrainian experience is evidence of an organic connection with Western European experience. Common European features are noticeable also at a way of thought, implemented in the semantics of Ukrainian language, what tells about a common conceptual basis, immanent in Europeans and European philosophical tradition. This has significantly influenced the world-view shifts of Ukrainians and promoted the emergence of new opinions and theories.

Keywords


 • Fedchenko P. M., Dashkevych M. P. (1990) Ukrayinska literaturna entsyclopediya (Ukrainian literary encyclopedia) — V.2. Kyiv: Ukrainian Encyclopedia

 • Franko Ivan (1887) Rol zmysliv v poetychniy tvorchosti (Role of zmysls in poetic art, Collection of works in 50 volumes (1976).) Kyiv : Naukova dumka

 • Goncharenko S. U. (2000) Metodyka yak nauka (Methodology as science) (p. 356). Pereiaslav-Khmelnytskyi: Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

 • Zharovska I. M., Kanczir V. S. (2015) Yurydychna comparatyvistyka (Juridical com- parative studies) (pp. 191-195). Lviv: Ukoospilka

 • Potebnja O. (1993) Mysl i yazyk (Thought and language) (p. 192). Kyiv: SYNTO

 • Kaku Michio (2015) The Future of the Mind (p.16). New York: Anchor Books: A division of Random House LLC

 • Watts Daniel (2017) Rule-Following and Rule-Breaking: Kierkegaard and Wittgenstein. European Journal of Philosophy, Volume 25, Issue 4.

                                                                                                    
 • Article Statistics