Right to Universal, Plural and Secret Vote: On the Liberal and Conservative Paradoxes of Mill's 'Elitist' Democracy

Author:

Year-Number: 2018-8:2
Number of pages: 593-617
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mill temsili demokrasinin gelişmeye başladığı bir çağda “evrensel oy” hakkını savunarak hiçbir bireyin politik haklardan mahrum bırakılmaması gerektiğine inanmıştır. Bu, onun çağdaş, liberal ve demokrat tavrının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ancak Mill seçmen hakkına sahip olabilmek için zorunlu birtakım ön koşulları belirleyip, bir de üstüne her seçmenin oyunun eşit derecede bir etkiye sahip olamayacağını ekleyerek, onun liberal ve demokrat tavrıyla çelişkili bir pozisyonu da paylaşmıştır. Mill’in evrensel oy hakkı karşısında getirdiği paradoksal sınırlamalar onun seçkinci bir demokrasi teorisi sunduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu çalışmada Mill’in seçkinci demokrasi yaklaşımının temel nedenleri ayrıntılı bir şekilde tartışılıp, onun demokrasi teorisinin mahiyeti sorgulanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

During the era witnessing the development of representative democracy, Mill defended the right to “universal suffrage” and believed that individuals should not be deprived of their political rights. This can be seen as a reflection of his modern, liberal, and democratic attitude. However, by defining certain mandatory prerequisites to have such voting right and adding that taking votes of each individual with an equal impact would be impossible, Mill also showed a contradicting position against his liberal and democratic attitude. The paradoxical limitations brought by Mill to the universal suffrage right can be interpreted as his presentation of an elitist democracy theory. In this paper, the reasons behind Mill’s elitist democracy approach are discussed in details and the nature of his theory of democracy is examined.

Keywords