Yeni Bir Ahlaki Doğalcılık Türü Olarak Cornell Realizm

Author:

Year-Number: 2018-8:2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Ethics
Number of pages: 665-680
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cornell realizm, 1980’lerde ortaya çıkan yeni bir ahlaki doğalcılık türüdür. Bu görüşü yeni ve ayırıcı kılan, ahlaki özelliklerin ne diğer doğal özelliklere indirgenebilen ne de diğer doğal özelliklerle çözümlenebilen kendine has özellikler olduğunu ortaya koymasıdır. Cornell realistler yalnızca yeni bir ahlaki doğalcılık türü ortaya koymamış, ahlaki yargılarımızın en iyi açıklamasının ahlaki özellikler olduğunu iddia ederek ahlaki realizm savunması da yapmışlardır. Bütün bunların yanında, Cornell realizm bir ahlaki doğalcılık türü olarak doğalcı metafiziğin felsefi zayıflıklarını taşımaktadır ve ahlaki yargılarımıza ilişkin bir takım işlevleri açıklamada başarısızdır.

Keywords

Abstract

Cornell realism is a new type of moral naturalism which emerged in the 1980’s. What makes this view distinctive is its suggestion that moral properties are sui generis properties neither reducible to nor analyzable in terms of other natural properties. Cornell realists not only formulated a new type of moral naturalism, but they also defended moral realism that the best explanation of our moral judgments is the existence of moral properties. Besides all these, Cornell realism as a naturalist theory is bearing the philosophical weaknesses of metaphysical naturalism and unsuccessful in explaining some functions of our moral judgments.

Keywords