Devlet Aklı Sorununa Siyasetnameler Üzerinden Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2018-8:2
Number of pages: 573-591
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, devlet aklı sorunu siyasetnameler üzerinden tartışmaktır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü devlet aklı kavramının doğasına ve tarihsel gelişimine değinmektedir. İkinci bölüm ise siyasetnamelerdeki haliyle devlet aklı sorununu incelemektedir. Çalışmanın ana argümanı, devlet aklı kavramının siyasetnameler üzerinden izini sürmenin mümkün olduğudur.

Keywords

Abstract

This study aims to discuss the problem of the reason of state through siyasatnamas. The study consists of two sections. The first section focuses on the nature and historical development of the concept of the reason of state. The second section examines the problem of the reason of state in siyasatnamas through an interpretive-textual method. The major argument of the study is that traces of the term reason of state can be found in siyasatnamas.

Keywords