Protasis and Apophansis in Aristotle’s Logic

Author:

Year-Number: 2018-8:1
Number of pages: 01-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızda Aristoteles’in önermeleri nitelik ve nicelik bakımından nasıl oluşturduğu açıklanacak, bu önermelerin kıyasta öncüller olarak nasıl alındığı açıklanacaktır. Aristoteles De Interpretatione de ‘Apophansis’ ve Analytica Priorada ‘Protasis’ incelemiştir. Bunları olumlu ve olumsuz olarak niteliklerine göre ayırmış, bununla birlikte niceliklerine göre sınıflandırmalarında ise farklı bir bakış açısı izlemiştir. Apophansislerin ayrımları terimlerin tekil ve tümel alınmış olmasına göre değerlendirilmiş buna ilaveten yüklemlenmeleri de değerlendirmeye alınmıştır. Protasisleri incelerken önermelerin gruplandırmalarını yeniden düzenlemiş ve yüklenmelerinin özelliklerine göre yeniden gruplandırmıştır. De Interpretatione ve Analytica Priora arasındaki yapısal fark, Aristoteles'in bu iki kavramın kullanımını dikkatli bir şekilde inceleyerek ortaya çıkar.

Keywords

Abstract

This essay examines how Aristotle creates propositions. It evaluates his use of quality and quantity in his theory of syllogism. In De Interpretatione, Aristotle used the term, ‘apophansis’, but he preferred ‘protasis’ in Analytica Priora. While Aristotle classified these as affirmative and negative due to their qualities, he embraced a different point of view about classifications based on quantity. Differences in apophansis are evaluated on the basis of their singular and universal structures, and their predications are also taken into consideration. As he studied protasis, however, he re-arranged the classifications of apophansis and re-shaped them according to their predicative properties. The structural difference between De Interpretatione and Analytica Priora are revealed through a careful examination of Aristotle’s use of these two concepts.

Keywords