W. V. Quine, Metafizik ve Pragmatizm

Author:

Year-Number: 2018-8:1
Number of pages: 19-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

W. V. Quine’a göre bilim, fizikselci bir ontoloji ve deneyimci bir epistemolojiyle gerçekleşir. Bununla birlikte, Quine, ontolojisinde sayılar ve kümeler gibi matematiğin soyut nesnelerinin varlığını kabul etmektedir. Dolayısıyla, Quine’ın deneyimciliğe bağlılığı güçlü olmakla birlikte kalıcı değildir. Quine, pragmatizmin unsurlarını felsefesinde bir araya getirmektedir. Bu bakımdan, bu çalışmada Quine’ın deneyimciliğe pragmatist bir görünüm kazandırdığı savunulmaktadır.

Keywords

Abstract

According to W. V. Quine, science advocates a physicalist ontology and an empiricist epistemology. However, Quine’s ontological physicalism includes the abstract objects of mathematics, such as numbers or sets. So, Quine’s commitments to empiricism are firm but not permanent. Quine has incorporated various elements of pragmatic thought into his philosophical outlook, that is why I advocate that Quine’s philosophy decidedly gives to the pragmatic view of empiricism.

Keywords