Nietzsche’nin Zerdüşt’ünün Çınlayamadığı Kulaklar: Nietzsche 21. Yüzyıl İnsanına Ahlak Üzerine Ne Söyleyebilir?

Author:

Year-Number: 2018-8:1
Number of pages: 171-190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede yapılması amaçlanan şey Nietzsche’nin kendi dönemindeki farklı ahlak anlayışlarına dair temel eleştirisini incelemektir. Bu eleştiri ile birlikte, karşılaşılan ahlaka dair doğrudan ya da metaforik olarak ifade edilen görüşlerin bütünlükçü bir şekilde anlaşılması amaçlanmıştır. Burada immoralizm ve amoralizm kavramları arasındaki fark akılda tutularak Nietzsche’nin görüşleri yorumlanmıştır. Bu bahsedilen amaca paralel olarak Nietzsche’de bir tür ahlak anlayışı (ahlakın olmadığı bir ahlak anlayışı olarak belki de) olarak görülebilecek bir düşünmenin mevcut olup olmadığı araştırılmıştır. En son olarak da Nietzsche’nin ahlak üzerine görüşlerinin 21. ve gelmekte olan 22.yy insanı için bir değeri olup olmadığı, bu insan için geriye onun bu eleştirilerinden öğrenilecek bir şey kalıp kalmadığı düşünülmüştür.

Keywords

Abstract

In this article, it has been aimed to examine Nietzsche’s main critique towards different understandings of morals in his era. With this criticism, it is aimed to integrally understand the opinions -which are articulated directly or metaphorically- towards morals which have been encountered. In here, while keeping in mind the difference between the concepts of immoralism and amoralism, Nietzsche’s views are interpreted. Being parallel to that aim mentioned above, it has been investigated if there is a thinking in Nietzsche which can be seen as a kind of understanding of morals (maybe as the understanding of morals without morals) or not. And finally, it has been thought that if Nietzsche’s views on morals have any value for the 21st century and upcoming 22nd Century human or not, if there’s something left to learn for this human from his critiques or not.

Keywords