Modern Bir Teşebbüs: Ölümü İnkâr ve Ölümle Mücadele

Author:

Year-Number: 2018-8:1
Number of pages: 377-393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların neredeyse tamamı varlığının sürekli devam etmesini ister. Geçmişte bu arzu, ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin dinlerin sağladığı inanç ile teskin olmaktaydı. Modern dönemde ise dinlere duyulan ilgi ve inanç azalmış, bunun sonucunda da ruhun ölümsüzlüğüne kuşku ile bakılır olmuştur. Önceden ölüm, öte dünyaya geçiş anlamına gelirken, artık ölüm insan varlığının son bulması olarak yorumlanmaktadır. Ölümden sonraki varlığının devamına ilişkin kuşku, korku ve endişeleri olan modern insan, ölüm gerçeğini kabullenmekte zorlanmakta, onu inkâr edip onunla mücadele etmeye çalışmaktadır. Ancak onun ölümü hayattan uzaklaştırma çalışmaları, ölüm endişesi ve korkusunu hayatın merkezine yerleştirmekte, başta niyet ettiğinden çok farklı sonuçlarla karşılaşmasına yol açmaktadır. Bu çalışmanın konusu, modern insanın ölüme nasıl baktığı, onu hayatından çıkarmak için hangi yollara başvurduğu, hangi araçlarla onunla mücadele ettiği ve bu çabalarının ne tür sonuçlar doğurduğudur.

Keywords

Abstract

Almost all people want their existence to continue all the time. In the past, this desire was getting satisfied with the faith of religions regarding the immortality of the spirit. In the modern era, the interest and faith in religion have diminished and consequently, the soul immortality has been looked upon with suspicion. Previously, death meant the transition to the other world; now death is interpreted as the end of a person's existence. Modern humans, who have doubts, fears, and anxieties about the continuation of their existence after death, have difficulty in accepting the fact of death; they try to deny and fight it. However, the effort to remove death from life puts the fear and worry of death in the center of life, which leads to the confrontation with very different results than originally intended. The theme of this study is how modern individuals look at death, what ways they apply to get it out of their lives, by what tools they struggle against it and what the consequences of these efforts are.

Keywords