On the Possibility of Marxist Ethics

Author:

Year-Number: 2018-8:1
Number of pages: 131-155
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Marx bir etik kuramı geliştirmekten kaçınmış ve ütopyacı sosyalistleri eleştirmiştir. Her ne kadar Marx'ın bu iki konuya olan yaklaşımı felsefi kaynaklarda farklı konular olarak tartışılmışsa da, biz bu ikisinin Marx'ta aynı kaynağa dayandığını savunacağız. Marx'ın bu eleştirilerinin kaynağında onun bilimsel sosyalizme olan adanmışlığı yatmaktadır. Öncelikli olarak Marx'ın anladığı şekliyle ütopyacı ve bilimsel sosyalizm arasındaki farkı tartışacağız. Bu tartışmada yer alan Marksist bakış açılarını özetledikten sonra Marksizmi etikle uzlaştırmaya çalışan her çabanın özünde ütopyacı olması gerektiğini ileri süreceğiz. Son olarak, Marksist bir etik kuramı geliştirmek için neden bir ütopya kurgulamaya ihtiyaç olduğunu Nietzscheci argümanlar vererek destekleyeceğiz.

Keywords

Abstract

Marx avoided elaborating an ethical theory and criticized utopian socialism. Although Marx’s attitude towards these two issues is discussed separately in the literature, we will argue that they stem from the same ground in Marx. It is Marx’s devotion to scientific socialism that grounds his criticisms. We will first discuss the opposition between utopian and scientific socialism as Marx understood it. After elaborating some Marxist approaches in this debate, we will argue that any attempt at reconciling Marxism with ethics must be utopian in nature. Finally, we will give some Nietzschean arguments for explaining why a conception of utopia is indispensable for developing a Marxist theory of ethics.

Keywords