The Legacy That Frederick Robert Tennant Left to Theism

Author:

Year-Number: 2018-8:1
Number of pages: 79-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Maddi dünyanın ötesinde aşkın bir varlığın varlığı anlamına gelen ve kutsallığı kabul eden Teizm, Tanrı'nın sonsuz, bilinçli, evreni bilen ve güçlü bir kişiliğe sahip olduğu fikrini genellikle savunur. Bu makalede Teizmin İngiliz Filozof Frederick Robert Tennant (1866-1957) tarafından nasıl ele alınıp değerlendirildiğini ve bu düşüncenin diğer felsefi akımlara karşı hangi farklılıklarının ve üstünlüklerinin olduğuna değineceğiz. Buna ek olarak, Tennant'ın pozitif bilimle felsefe ve teolojiyi nasıl uyumlaştırdığı da vurgulanacaktır.

Keywords

Abstract

Theism, which means the existence of a transcendent being beyond the material world and accepting its sanctity, often defend the idea that God has an eternal, conscious, universe-knowing and strong personality. In this paper, I outline and discuss how theism is treated and assessed by English Philosopher Frederick Robert Tennant (1866-1957) and which differences and superiority it can provide against other philosophical movements. In addition, it will be emphasized how Tennant attempts to harmonize positive sciences with philosophy and theology.

Keywords