Will It Be Possible for Artificial Intelligence Robots to Acquire Free Will and Believe in God?

Author:

Year-Number: 2017-7:2
Number of pages: 75-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu yazı yapay zekâ robotlarının kendiliğinden gelecekte bilinç ve özgür irade edinip edinemeyeceklerini ele almaktadır. Yapay zekâ hakkındaki genel algı ve bu algının geçerliliği ve rasyonel değeri de tartışılacaktır. Ardından önceden programlanmış yapay zeka robotlarının yapısı ile doğadaki varlıkların yapısı arasında karşılaştırma yapılacaktır. Yapay zekâ robotlarının duygu, özgür irade ve seçim konusunda insan ile karşılaştırılması yapıldıktan sonra meleklerin robotlar ile olan benzerlikleri ele alınacaktır. Son olarak da robotların özgür irade kullanamayacaklarının gerekçeleri üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

This essay deals with the subject of whether artificial intelligence robots will gain consciousness in the future. The general perception of artificial intelligence robots and then the validity and rationality of this perception will be discussed. This is followed by a comparison between the structure of pre-programmed artificial intelligence robots and the structure of things in the nature. Then comes their comparison to human beings with regard to emotions, free will and ability to make a choice, and a discussion of their similarity to angels. Finally, the study will in detail deliberate over why artificial intelligence robots will not be able to have free will.

Keywords