Kripke’de Özel Adlar, Fiziksel Durumlar ve Zihinsel Durumlar İçin İleri Sürülen Özdeşlik Tezi Tartışması

Author:

Year-Number: 2017-7:2
Number of pages: 51-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Kripke’nin olanaklı dünyalar argümanı çerçevesinde zihinsel süreçlerin fiziksel olaylara indirgenerek özdeşleştirilmesinin zorunlu bir dayanağı olmadığı iddiası ele alınmıştır. Fizikalizm ve özdeşlik kuramları, zihinsel süreçleri tümüyle fiziksel bir şekilde, dolayısıyla onu fizikî olana indirgemeye çalışarak beyin olayları ile açıklamayı amaçlamaktadır. Kripke’ye göre ise, zihinsel durumların, fiziksel durumlarla özdeşleştirilmesi için bir zorunluluk söz konusu olmalıdır. Ancak ona göre, fiziksel olayların zihinsel süreçleri zorunlu olarak ortaya çıkardığını göstermek mümkün değildir. Kripke’ye göre, bir ifadenin zorunlu olarak doğru olabilmesi için tüm olanaklı dünyalarda doğru olması gerekir. Kripke, bu durumu anlatmak için “katı belirtici” (rigid designator) kavramını kullanır. Kripke’ye göre katı belirticiler arasındaki özdeşlik tezleri metafizik olarak zorunlu doğru olmalıdır. Bu durum zihinsel olaylar için geçerli değildir. Şu halde makalenin amacı, Kripke açısından fiziksel ve zihinsel durumların açıklanmasında ileri sürülen özdeşlik tezinin neden geçerli olmadığının ortaya konulmasıdır.

Keywords

Abstract

In this study, Kripke's claim, that within the framework of the possible worlds argument, the identification of mental processes by being reduced to physical events doesn't have an imperative base is addressed. Theories of physicalism and identity aims to explain the mental processes in a thoroughly physical way, thus trying to reduce it to the physical one, through brain events. According to Kripke, there must be an imperativeness for the identification of mental states with physical states. According to him, however, it is not possible to show that physical events necessarily reveal mental processes. According to Kripke, in order to be imperatively correct for one statement, it must be correct in all possible worlds. Kripke uses the concept of "rigid designator" to describe this situation. According to Kripke, the thesis of identity between rigid designators must be metaphysically imperative correct. This situation does not apply to mental events. So then, the aim of this article is to reveal why the thesis of identity proposed in the explanation of physical and mental situations in terms of Kripke is not valid.

Keywords