Aristoteles’in Matematik Felsefesi ve Matematik Soyutlama

Author :  

Year-Number: 2017-7:2
Language : null
Konu : Matematik Felsefesi
Number of pages: 33-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Matematik felsefesi hakkında sorulacak sorular oldukça fazla olmasına rağmen, sorulacak temel sorular varlık açısından matematik nesnenin ne olduğu ve bilgi açısından matematik akıl yürütmenin ne olduğu soruları olacaktır. Bu sorulara verilecek cevaplar çerçevesinde diğer sorunların paralel bir şekilde gelişeceği açıktır. Bu sebeple Aristoteles’in matematik felsefesinin anlaşılması için bu iki temel sorun üzerinden yaklaştığımızda soyutlama kavramıyla karşılaşırız. Çalışmamda çizdiğim plana göre, Aristoteles’in matematik felsefesini anlamak amacıyla oluşturduğu matematik soyutlamayı açıklamaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

Although there are many questions to be asked about philosophy of mathematics, the fundamental questions to be asked will be questions about what the mathematical object is in view of being and what the mathematical reasoning is in view of knowledge. It is clear that other problems will develop in parallel within the framework of the answers to these questions. For this reason, when we approach Aristotle's philosophy of mathematics over these two basic problems, we come up with the concept of abstraction. In our work, I will try to explain the mathematical abstraction that Aristotle has developed to understand mathematical philosophy.

Keywords


 • Annas, J. (2003). Aristotle’s Metaphysics Book M and N. Oxford: Clarendon Press.

 • Bäck, A. (2014). Aristotle's Theory of Abstraction. Heidelberg: Springer.

 • Barnes, J. (2002). Aristoteles: Düşüncenin Ustaları (çev. B. Ö. Düzgören). İstanbul: Altın Kitaplar.

 • Becker, O. (1959). Die Archai in der Griechischen Mathematik. Archiv für Begriffsgeschichte, 4, 210-226.

 • Cajori, F. (2014). Matematik Tarihi (çev. D. İlalan). Ankara: ODTÜ Yayınları.

 • Duralı, Ş. T. (2011). Felsefe - Bilimin Doğuşu: Aristoteles'te Canlılar ve Bilim Sorunu. İstanbul: Dergah Yayınları.

 • Franklin, J. (2014). An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics. New York: Palgrave Macmillan.

 • Hardy, G. H. (1993). Bir Matematikçinin Savunması (çev. N. Arık). Ankara: Tubitak Yayınları.

 • Knorr, R. W. (1975). The Evolution of the Euclidean Elements. Dordrecht: D. Reidel Publishing Co.

 • Laertios, D. (2003). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri (çev. C. Şentuna). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Lear, J. (1982). Aristotle's Philosophy of Mathematics. The Philosophical Review, 91 (2), 161-192.

 • Liddell, H. G. and Scott, R. (1996). A Greek-English Lexicon: With a Revised Supple- ment. Oxford: Clarendon Press.

 • Mueller, I. (1970). Aristotle on Geometrical Objects. Archiv für Geschichte der Philosophie, 52, (2), 156-171.

 • Netz, R. (2003). The Shaping of Deduction in Greek Mathematics: A Study in Cognitive History. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Ross, W. D. (1949). Aristotle's Prior and Posterior Analytics. Oxford: Clarendon Press.

 • Ross, W. D. (2002). Aristoteles (çev. A. Aslan, Z. Kurtoğlu, İ. O. Anar, Ö. Y. Kavasoğlu). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 • Studtmann, P. (2002). The Body Problem in Aristotle. Apeiron, 35 (3), 211-234.

 • Szabó, Á. (1969). Anfänge der griechischen Mathematik, München und Wien: R. Oldenbourg.

 • Szabó, Á. (1978). The Beginnings of Greek Mathematics. Dordrect: Springer.

 • Van der Waerden, B. L. (1978). Die Postulate und Konstruktionen der Frühgriechischen Geometrie. Archive for History of Exact Sciences, 18, 343-357.

 • Von Aster, E. (1945). Bilgi Teorisi ve Mantık (çev. M. Gökberk). İstanbul: M. Sadık Kağıtçı Matbaası.

 • Von Fritz, K. (1955). Die APXAI in der Griechischen Mathematik. Archiv für Begriffsgeschichte, 1, 13-103.

 • Waschkies, H.-J. (2004). Introduction. Classiccs in the History of Greek Mathematics (ed. J. Christianidis). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

 • Yıldırım, C. (2016). Matematiksel Düşünme. İstanbul: Remzi Kitabevi. Öz: Matematik felsefesi hakkında sorulacak sorular oldukça fazla olmasına rağmen, sorulacak temel sorular varlık açısından matematik nesnenin ne olduğu ve bilgi açısından matematik akıl yürütmenin ne olduğu soruları olacaktır. Bu sorulara verilecek cevaplar çerçevesinde diğer sorunların paralel bir şekilde gelişeceği açıktır. Bu sebeple Aristoteles’in matematik felsefesinin anlaşılması için bu iki temel sorun üzerinden yaklaştığımızda soyutlama kavramıyla karşılaşırız. Çalışmamda çizdiğim plana göre, Aristoteles’in matematik felsefesini anlamak amacıyla oluşturduğu matematik soyutlamayı açıklamaya çalışacağız. Anahtar Kelimeler: Aristoteles, matematik, matematik felsefesi, soyutlama, matematik soyutlama.

                                                                                                    
 • Article Statistics