Nurettin Topçu'nun Felsefe ve Metafizik Tasavvuru

Author:

Year-Number: 2017-7:1
Number of pages: 311-333
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XX. Yüzyıl Türkiye’sinin bir mütefekkiri ve münevveri olan Nurettin Topçu, dönemin düşünce ve toplumsal hayatı üzerinde derin izler bırakmıştır biridir. Batı’ya araştırma yapmaya gidenlerin ilklerinden olan Topçu, felsefe alanında ve daha spesifik olarak da ahlak konusunda doktora yapmış ilk araştırmacıdır. Birçok araştırmacı ve fikir adamınca da filozof olarak nitelenen Topçu’nun yazılarında felsefe ve metafizik bağlamındaki özel vurgusu dikkat çekicidir. Özellikle metafizik tasavvurunu ve felsefeye bakışını yansıtan değerlendirmeleri bütünlüklü bir şekilde tartışılması gerektiği düşüncesinden hareketle böyle bir başlık altında konuyu ele almak istedik. Amacımız, onun fikriyatının bütüne sirayet etmiş olan felsefe tasavvurunu ve metafiziğe bakışını görmek ve metafizik alana hangi kavramlar aracılığıyla işaret ettiğini tespit etmek ve tartışmak olacaktır.

Keywords

Abstract

Nurettin Topcu who is one of the intellectual of 20th century of Turkey has left a deep impression on the period of thought and social life. Topcu, one of the leading figures of scholars who went to West for study, is first researcher gained PhD. in the field of philosophy and more specifically in the field of morality. Topcu is described as a philosopher by many researchers and intellectuals and has special emphasis about philosophy and metaphysics in his writings. In particular, we would like to discuss his concept of metaphysics and philosophy in an integrated manner since we wanted to deal with think this topic in this way. Our aim is to see his concept of philosophy and metaphysics and to identify and discuss what kind of terms he points out about the field of metaphysics.

Keywords