Kant'ın Eleştiri Öncesi Dönem Zaman Anlayışı

Author:

Year-Number: 2017-7:1
Number of pages: 205-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kant felsefesinin anlaşılmasında onun zamanın mahiyetine dair görüşleri önemli bir role sahiptir. Buna karşılık Kant’ın zamanın mahiyeti hakkındaki görüşleri nispeten ihmal edilmiştir. Bu çerçevede onun zaman teorisi üzerine bir inceleme gerekli görünmektedir. Kant düşünce hayatı boyunca zamanın mahiyeti üzerine farklı görüşler benimsemiştir. Bu farklılıklar en temelde eleştiri öncesi ve sonrası dönem düşüncelerinde kendini gösterir. Bu çalışmanın temel amacı Kant’ın eleştiri öncesi dönem zaman teorisini ortaya koyarak, eleştirel dönem düşüncelerinin anlaşılmasına zemin hazırlamaktır.

Keywords

Abstract

His views of the nature of the time play an important role in the understanding of Kant’s philosophy. Whereas Kant's views on the nature of time are relatively neglected. In this framework, an examination on his theory of time seems necessary. Kant has adopted different opinions on the nature of time during the his life of thought. These differences most manifest themselves in pre and post-critical period thoughts. The main purpose of this work is to prepare the ground for understanding the Kant’s critical period thoughts by revealing the his pre-critical period time theory.

Keywords