The Concept of Bergsonian Time in Mansfield’s ‘Miss Brill’

Author :  

Year-Number: 2017-7:2
Language : null
Konu : Philosophy of Time
Number of pages: 89-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Katherine Mansfield İngiliz Edebiyatında kısa öykü türünde öne çıkan yazarlardan birisidir. Miss Brill, yabancılaşma, yalnızlık, tecrit ve bilinç kavramlarının, başkahramanın betimlenmesi yoluyla incelendiği, yazarın en çok tartışılan öykülerinden birisidir. Pek çok yenilikçi yazar gibi, Mansfield’ın edebi tarzı da, felsefesini zaman kavramı üzerine temellendirmiş Henri Bergson’dan etkilenerek şekillenmiştir. Öykülerinin gerek biçimsel gerekse içeriksel nitelikleri Bergsoncu zaman kavramının yansımalarıdır. Bu çalışmada, özellikle, Mansfield’ın Miss Brill başlıklı öyküsü üzerine yoğunlaşılarak, Bergson’un ortaya koyduğu süre kavramı ile bağlantılı bir inceleme yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

Katherine Mansfield is a well-known writer in short fiction genre in English. Miss Brill is one of her most widely discussed stories which explores the concepts of alienation, loneliness, isolation and consciousness through the characterization of the protagonist. Like those of many modernist writers, Mansfield’s literary style was influenced by Henri Bergson whose philosophy is grounded on the concept of time. Both the form and content of her stories are reflections of Bergsonian time. Specifically, this study deals with Mansfield’s story entitled Miss Brill and analyses it in terms of the concept of duration as proposed by Bergson.

Keywords


 • Bergson, H. (1999). Metafiziğe Giriş (çev. A. Aydoğan). İstanbul: Birey Yayınları.

 • Bergson, H. (2001). Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Conscious- ness (trans. F. L. Pogson). New York: Dover Publications.

 • Boehmer, E. (2011). Mansfield as Colonial Modernist: Difference Within. Cele- brating Katherine Mansfield (eds. G. Kimbel and J. Wilson). New York: Palgrave Macmillan.

 • Di Bernardo, M. (2016). Time and Reality in the Thought of Henri Bergson. Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics (ed. F. Santoianni). Dordrecht: Springer International Publishing.

 • Gillies, M. A.. (1996). Henri Bergson and British Modernism. Montreal: McGill- Queen's University Press.

 • Gündoğan, A. O. (2013). Bergson. İstanbul: Say Yayınları.

 • Hunter, A. (2007). The Cambridge Introduction to the Short Story in English. Cam- bridge: Cambridge University Press.

 • Lawlor, L. and Moulard Leonard, V. (2016). Henri Bergson. The Stanford Encyclo- pedia of Philosophy (ed. E. N. Zalta). https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/bergson.

 • Nakano, E. (2011). Katherine Mansfield, Rhythm and Henri Bergson. Katherine Mansfield and Literary Modernism (eds. J. Wilson, G. Kimber and S. Reid). London and New York: Continuum International Publishing.

 • Topçu, N. (2006). Bergson. İstanbul: Dergah Yayınları. Öz: Katherine Mansfield İngiliz Edebiyatında kısa öykü türünde öne çıkan yazarlardan birisidir. Miss Brill, yabancılaşma, yalnızlık, tecrit ve bilinç kavramlarının, başkahramanın betimlenmesi yoluyla incelendiği, yazarın en çok tartışılan öykülerinden birisidir. Pek çok yenilikçi yazar gibi, Mansfield’ın edebi tarzı da, felsefesini zaman kavramı üzerine temellendirmiş Henri Bergson’dan etkilenerek şekillenmiştir. Öykülerinin gerek biçimsel gerekse içeriksel nitelikleri Bergsoncu zaman kavramının yansımalarıdır. Bu çalışmada, özellikle, Mansfield’ın Miss Brill başlıklı öyküsü üzerine yoğunlaşılarak, Bergson’un ortaya koyduğu süre kavramı ile bağlantılı bir inceleme yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Katherine Mansfield, Bergson, Miss Brill, Bergsoncu zaman, süre.

                                                                                                    
 • Article Statistics