Different Views of Laws of Nature

Author:

Year-Number: 2017-7:1
Number of pages: 43-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim felsefesi çalışmalarında kabaca iki anlayış mevcuttur; Bilimin epistemolojisi ve Bilim metafiziği. Bilim metafiziği alanında doğa yasaları, nedensellik, zaman, uzam gibi kavramlar incelenmektedir. Bu çalışmada bilim metafiziği içindeki önemli konulardan biri olan doğa yasaları incelenmiştir. Büyük çerçeveden bakarsak doğa yasaları konusunda üç önemli bakış açısı vardır; Düzenlilik Teorisi (Regularity Theory), Gereklilik (Nomic Necessitation) ve Fıtratsal Özcülük (Dispositional Essentialism). Düzenlilik teorisinde David Lewis’in görüşleri incelenmiş, Gereklilik bölümünde David Armstrong’un ileri sürdüğü iddialar irdelenmiş ve son olarak fıtratsal özcülük kısmında ise Alexander Bird’ün ifadeleri diğer iki görüş ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

There are roughly two main understanding in philosophy of science: Epistemology of Science and Metaphysics of Science. It is examined that some concept such as Laws of Nature, Causation, Time and Space into the metaphysics of Science. In this paper, it has been studied laws of nature which is one the most important subjects in metaphysics of science. Let’s think outside the box, there are three significant views about laws of nature; Regularity Theory, Necessita-tion Theory and Dispositional Essential views. It has been worked the views of David Lewis in regularity theory. In the section of nomic necessitation we have been scrutinised the arguments put forward by David Armstrong and finally the last section; it has been discussed Al-exander Bird’s views of dispositional essentialism comparing with the other two aspects.

Keywords