Otoritenin Şiddet Kullanma Hakkından Söz Edilebilir mi?

Author:

Year-Number: 2016-6:2
Number of pages: 143-168
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale otoritenin (siyasal erk ya da devlet) şiddet kullanma hakkından söz edilip edilemeyeceğini etik ve hukuk ile ilişkisi bağlamında incelemeyi ve otoritenin gerektiğinde güç kullanma yetkisinin meşru temellerini tartışmayı amaçlamaktadır. Tartışma, genel olarak, Toplumsal Sözleşme geleneğinin ve Doğal Hukuk öğretilerinin otorite, şiddet ve insan hakları kavrayışları çerçevesinde yürütülmüştür. Makale, temel olarak, otorite, şiddet ve insan hakları kavramlarının bağlamlarından kopuk bir şekilde ele alındığını ve bu nedenle de sorunların tespitinde ve çözümünde izlenen yolların beklenen ya da istenen sonuçları, etik ve hukuk arasında göz önünde bulundurulması gereken ayrımların dikkate alınmaması nedeniyle, ortaya çıkaramadığı iddiasını ileri sürmektedir.

Keywords

Abstract

In this article, the author intends to analyze whether one can talk about the Authorities' (political power's or State's) right to violence within the context of the ethical and legal relations, and to discuss the legal foundations of the authority's right to violence as required. The burden of the discussion is being carried out within the tradition of Social Contract and the doctrines of Natural Law. In this article, it is argued that the concepts of authority, violence and human rights, in general, are being discussed out of their relevant contexts, and as a result of this approach, especially when we ignore the distinctions between ethics and law, the expected or the desired results cannot be achieved.

Keywords