Masalların Politik İşlevi: Binbir Gece Masalları Örneği

Author:

Year-Number: 2016-6:2
Number of pages: 205-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Masallar, çocukluk çağında birikmeye başlayan toplumsal hafızanın derin izleridir. Sözlü anlatı geleneğinin en önemli temsilcisi olarak gerçeklikle kurulan ilişkinin inşasında önemli bir işlevleri vardır. Bu işlevin mahiyeti felsefi bir araştırma için iyi bir başlangıç sunar. Masallar yalnızca çocukluk çağının eğitim ve eğlendirme araçları olarak değil, bir başka dünyanın olanağını dile getiren büyülü bir anlatımın temsili ile politik ve felsefi bir incelemenin konusu olarak ele alınabilirler. Binbir Gece Masalları ise, böyle bir inceleme için oldukça zengin içerikli bir zemin sunmaktadır. Bu çalışma masalların politik işlevlerine dair bir inceleme yapmayı ve Binbir Gece Masalları'nı bu çerçevede ele almayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Tales that cumulate since an i

Keywords