Aristoteles’in Kategoriler Kuramının Ele Alınış Biçimleri

Author:

Year-Number: 2016-6:2
Number of pages: 79-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aristoteles’in kategoriler kuramı felsefe tarihindeki en tartışmalı konulardan birisidir. Gerek geç Antik Çağ ve Orta Çağ düşünürleri gerekse modern ve çağdaş düşünürler bu kuramı farklı açılardan yorumlamaktadırlar. Kategoriler kitabı bütün varlığı on kategoride tasnif etmiş olsa da, Aristoteles tarafından kurgulanan bu kategorilerin dilsel, ontolojik veya mantıksal yapıda olup olmadıklarını belirlemek çok kolay değildir. Öyle görünüyor ki bir yorumcunun ilgili metni okuma biçimi bu soruya nasıl cevap verileceğini belirgin hale getirmektedir.

Keywords

Abstract

Aristotle’s theory of categories is one of the most controversial issues in the history of philosophy. Many of the philosophers in Late Antiquity, Middle Ages, Modern and Comtemporary era interpret the theory from different point of view. Although The Categories

Keywords