Spinoza’nın Tractatus Politicus’unda Zorunluluk ve İnsan Doğası Tartışmasının Siyasal Anlamı

Author:

Year-Number: 2016-6:2
Number of pages: 41-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan doğası sorunu ve siyaset ilişkisine dair çok şey yazılıp söylenmiştir. Bu doğrultuda siyaseti düşünme biçiminin, insan doğası sorununun nasıl algılandığı, anlaşıldığı, açıklandığı ve konumlandırıldığı ile el ele ilerlediği iddia edilebilir. Söylemeye bile gerek yok ki, insan doğası sorununa dair çeşitli varsayımlar, anlayışlar ve perspektifler iyi bir siyasal toplum arayışının hep merkezinde olmuştur. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı; Spinoza’nın Tractatus Politicus’unda zorunluluk ve insan doğası tartışmasının siyasal anlamına bakmaktır. Bunu yaparken öncelikle zorunluluk ve insan doğası arasındaki ilişki ele alınacak, ardından zorunluluk ve siyaset arasındaki bağ incelenecektir.

Keywords

Abstract

Much ink has been spilled over the relationship between the problem of human nature and politics. Accordingly, one might argue that the way thinking about and of politics inevitably goes hand glove in the way how one perceives, understands, explains and positions the problem of human nature. It goes without saying that various assumptions, insights and perspectives concerning the problem of human nature have always been at the centre of the quests for a good political society. Moving from this axis, the aim of this study is to take a glance at the political meaning of the debate of necessity and human nature in Spinoza’s Tractatus Politicus. In so doing, the study first deals with the relationship between necessity and human nature and then scrutinizes the connection between necessity and politics.

Keywords