The Theories of Meaning and Some Reasons for Combining Them in Stainton’s Philosophy of Language

Author:

Year-Number: 2016-6:1
Number of pages: 01-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stainton mentions there are three different meaning theories giving directions to the linguistic studies and claims none of them can fit well with actual linguistic practice as a whole. As a matter of course, what prompts him to this criticism is that he identifies some strong reasons to combine the theories of meaning. What we try to do here is to classify some basic reasons he focuses on and discuss how his theory works both in terms of explaining what a language, linguistic item, meaning are and in terms of describing the ontological

Keywords

Abstract

Stainton dilbilim çalışmalarına yön veren üç farklı anlam kuramının mevcudiyetinden bahsetmekte ve bu kuramlardan hiç birisinin dilbilimsel uygulamayı bir bütün olarak ifade edemeyeceğini iddia etmektedir. Aslında onu bu türden bir eleştiri sürecine yönelten şey anlam kuramlarını uzlaştırmaya yönelik bazı kuvvetli gerekçeler ortaya koymasıdır. Bu çalışmada yapmak istediğimiz şey Stainton’ın yoğunlaştığı bazı gerekçeleri tasnif etmek ve onun kuramının işlev biçimini hem dilin, dilbilimsel aygıtın ve anlamın ne olduğunu izah etme bakımından hem de dilbilimin konu edindiği ontolojik çeşitliliğin tasviri bakımından sorgulamaktır.

Keywords