Modern Kültürde Hastalık ve Ölüm: Şimdi`ye ve Sonsuzluk`a Dair

Author:

Year-Number: 2016-6:1
Number of pages: 287-305
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma temelde zamansal fragmandan çok modernitenin temsili olarak şimdicilik, biyolojik hastalıktan çok felsefi gönderme olarak kanser ve yok edici bir deneyimden çok yapıcı değer olarak ölümle ilgilidir. Tüm bu temsil-yüklü kavramlar, Now is Good (2012) filminin başkarakteri olan Tessa’nın hikayesi üzerinden ele alınmaktadır. Akışkan modernitede, bir yandan şimdici yönelimler, eğilimler ve eylemler çarpık bir şekilde “Carpe diem!” (an’ı yaşa), klişesine indirgenirken, öte taraftan ölümün zamansal belirsizliği “Memento mori” (öleceğini hatırla!) veya “Mutu qabla an tamutu” (ölmeden önce öl) kadim prensibini ima eder. Zamansallığın ötesinde bir dünya görüşü olarak “şimdi”, modern toplumun sadece iyi olan tarafı değil, belki de tanrısıdır. Oysa, davetsiz misafir olan öldürücü kanser, şimdi’yi sonsuzluğun ve ölümsüzlüğün kendisi olarak pazarlayan modern doktrini ters köşe yapar. Ölümü mimleyen kanser ve kanserin uyandırdığı kaos duygusu, akışkan modernitenin antitezi, belki de panzehridir. Bu çalışma, tam da bu sebeple, şimdici kültürü eleştirirken, beklenmedik şekilde ölümü olumlamaktadır.

Keywords

Abstract

This paper is basically about nowism as a representation of modernity rather than a temporal fragment, about cancer as philosophical reference rather than as a biological illness, and about death as constructive value rather than as a destructive experience. All these representation-loaded concepts are dealt with through the story of Tessa, the protagonist in the film Now is Good (2012). In the liquid modernity, on the one hand nowist orientations, tendencies and acts are wryly reduced to a cliché: “Carpe diem” (seize the day) and on the other hand temporal uncertainty of death implies the essential principle of “memento mori” (remember you will die) or “Mutu qabla an tamutu” (die before you die). The now is, as a worldview beyond a temporality, not merely good, but perhaps the God of the modern society. However, deadly cancer, which is an uninvited guest, nullifies this modern doctrine that commercializes the now as eternity and immortality itself. Cancer that marks death and the sense of chaos what cancer stirs are antithesis and perhaps antidote of the liquid modernity. This paper, for the very reason, unexpectedly affirms death while criticising the nowist culture.

Keywords