Mantıkçı Pozitivizmden Sofistike Yanlışlamacılığa Sınır Çizme Sorununun Kavranışı

Author:

Year-Number: 2017-7:1
Number of pages: 01-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Mantıkçı Pozitivizm, Popper, Duhem ve Lakatos’un bilim anlayışları, sınır çizme sorununu nasıl tanımladıkları ve cevapladıkları bakımından ele alınacaktır. Sınır çizme sorununa tamamen karşıt çözümler ileri süren anlayışların, sonuçta, bilim için bir takım genel ilke ve kuralları ifade eden bir rasyonaliteyi benimsemeleri bakımından birbirlerine yakın oldukları ifade edilecektir. Bilim için öngörülen bu rasyonalitenin yüzeysel olarak farklı olduğu temelde ise yakın olduğu iddia edilecektir.

Keywords

Abstract

In this study, logical positivism, Popper, Duhem and Lakatos’ understandings of science will be discussed in terms of how they define demarcation problem and their answers the mentioned problem. Their ideas regarding demarcation problem indeed are very close to each other in spite of the fact that they seem to offer opposite solutions since they adopt a scientific rationality in terms of expressing general principles and rules. It will be claimed that this rationality prescribed for science to be different superficially and basically very connected.

Keywords