Heidegger’in Açıklık Ontolojisinin Temel Kavramlarına Türkçe Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2016-6:1
Number of pages: 63-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Elinizdeki makale, Heidegger filolojisinin dilsel zorluklarına (Gewaltsamkeiten) ilişkin genel bir tasvir sunarken, esasen Heidegger ontolojisinin temel kavramlarının ve yakın anlam alanlarının çevirisine yönelir: “Varlık”, “varolan”, “[var]dır”, “Hiçlik”, “dır-lık” vs.. Ana eksininde “Heidegger nasıl çevrilmeli? sorusu yattığından bu soruya cevap arayışındadır. Elinizdeki makale, Metafiziğe Giriş’te işlenen temel kavramların Türkçe karşılıklarının genel sonuçlarına ilişkin “yeniden düşünme”nin yol açtığı bilimsel bir ‘revizyon’dur ve Türkçe terminoloji çalışmalarına doğrudan katkı olarak görülmelidir. Konumundan dolayı Metafiziğe Giriş metnine aracısız dayanan bu esas yönelmede hedef, Heidegger’i Türkçe konuşturabilmenin yollarını arayıp Türkçede oluşabilecek bir Heidegger filolojisi için yine Türkçenin kendi söz varlığının yakın/uzak dil ve kültür mekanından yeni perspektifler ve öneriler sunmaktır.

Keywords

Abstract

As the current study gives a general description on ‘Gewaltsamkeiten’ of Heidegger’s philology, it is aimed at the translation of the basic concepts of Heidegger’s and their nearly field of meaning: “Das Sein”, “das Seiende” “seiend”, “das Nichts”, “das Ist” etc. In its main axis, the question “How to translate Heidegger?” is inherent, as well as in search of the reply to this question. This study is a scientific ‘revision’ that leads to a “trotzdem denken” on the general results of the Turkish equivalences of the basic concepts treated in the Introduction to Metaphsics and also should be considered as a first-hand contribution to Turkish terminological studies. The target at this direction that because of its position is based on the text ‘Introduction to Metaphysics’ is to search the ways how one lets Heidegger speak Turkish and to give new perspectives and proposals for an in Turkish building Heidegger’s philology from the nearly/far space of language and culture of word being of Turkish language.

Keywords