'Saf Aklın Eleştirisi’nde Önsözler ve İşlevleri

Author:

Year-Number: 2016-6:1
Number of pages: 115-139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kant felsefe tarihinin neredeyse yönünü bütünüyle değiştiren SAE ile yalnızca bir epistemoloji kitabı kaleme almamıştır. SAE Aydınlanma Felsefesi’nin epistemolojik temellerinin inşasını tamamlar. Bu temel üzerinde de Aydınlanma’nın etik perspektifine işaret eder. SAE’nin Birinci Baskıya Önsözü, daha çok kitaba ilgi çekme amacını taşımaktadır. Bu amaçla üst düzey teknik bir biçeme sahip değildir. Buna karşılık İkinci Baskıya Önsöz, eserin sayladığı ünün güvencesi altına kaleme alınmıştır. Bu bakımdan da daha tekniktir. Aynı zamanda neredeyse SAE’nin bütün önemli temalarına işaret etmektedir. Özellikle Kopernik Devrimi, mantık, apriori doğa biliminin kesinliğinin kaynağı ve SAE’nin etik içerimlerine açık göndermeler, bu önsözü kitabın bir modeli haline getirmektedir.<

Keywords

Abstract

Kant didn’t write out only a epistemological book with Critique of the Pure Reason which virtually wholly rerouted the history of philosphy. CPR acoomplishes the epistemological ground work of the Philosophy of Enlightenment. On this ground, Kant indicates the ethical perspective of Enlightenment. Preface to First Edition of CPR mostly purposes to attract attention to book. For this reason it does not have a higher-up technical style. On the contrary Preface to Second Edition write out under the confidence of first edition. In this respect, it has a more technical style. At the same time it indicates all of the most important subjects of CPR. Especially Copernican Revolution, logic, the ground of certainty of apriori natural science and explicit allusions to the ethical intension of CPR renders this preface a model of book.<

Keywords