Ben Felsefesi yahut Hak Felsefesi

Author:

Year-Number: 2015-5:2
Number of pages: 191-221
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ben felsefesi kavramı ile kastedilen, Beni merkeze alan ve ben üzerinde refleksiyonel düşünen felsefelerdir. Bu makalede Batıdaki Ben felsefesi ile Doğudaki Hak felsefesi arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durulacaktır. Ben konusu ile Hak konusundan her biri ötekini desteklemektedir. Ben ile Hak, yerine göre biri birinin yerine geçebilmektedir. Bene yönelen Hakka, Hakka yönelen Bene yönelmiştir. Modern dünya görüşünde Ben, doğuştan olan bir ben değil, insan yapımı bir şey olarak, beşeri seçim ve kararların bir ürünü olarak görünen yapma, inşa edilen bir bendir. Oysaki Fichte’nin öncülük ettiği yol, düşünme önceliğine karşı eylem önceliğini ortaya koymaktır. Fichte Batı felsefesinde bu yolu açan istisnai bir filozoftur. O eylemi, var olmayı düşünmenin önüne koymuştur. Bunun yanı sıra tasavvuf felsefesi, Gerçek Ben dışındaki tüm benlere karşı insanlığı hep uyandırmaya çalışmıştır. Enel Hak felsefesi, hem Ben hem de Hak felsefesidir. Benin fenası, Hakkın bekasıdır. <

Keywords

Abstract

What is meant by the ‘I’ is the philosophy that places the ‘I’ in the center and has a reflectional view on the ‘I’. This article deals with the differences between the philosophy of the ‘I’ in the West and the philosophy of the ‘Truth’ in the East. The person who approaches to the ‘I’ will also approaches to the ‘Truth’ or vice versa. In the modern point of view, modern ‘I’ is not innate. It is something man made, a result of human intention and decision and something invented. In

Keywords