Renkler Üzerine Düşünceler, I.1-60

Author :  

Year-Number: 2014-4:1
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 115-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu eser, Wittgenstein’ın hayatının son zamanlarında yazdığı, renkler üzerine düşüncelerini içermektedir. Bu eser, onun tek bir felsefî konu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını gösteren birkaç belgeden biridir. Eserin başlıca teması farklı renklerin, renklerin farklı türlerinin ve açıklıklarının özellikleridir. Wittgenstein, rengin basit ve mantıksal olarak şeyin aynı türü olduğu şeklindeki geleneksel düşünceyi yıkmak için böyle bir yolu tercih etmektedir. <

Keywords

Abstract

This book comprises remarks on color which was written by Wittgenstein in recent months of his life. It is one of the few documents which shows him concentratedly at work on a single philosophical issue. The principal theme is the features of different colors, of different kinds of color and of their luminosity. Wittgenstein choices such a way as to destroy the traditional idea that color is a simple and logically uniform kind of thing.<

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics