Conceptual Determination of the Criticism of Metaphysics in Kant’s Philosophy

Author :  

Year-Number: 2013-3:2
Language : null
Konu : Metafizik
Number of pages: 13-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu yazıda, en eski felsefe disiplini ve bilimlerin kraliçesi olan metafizik konusunda, onun aklın sınırları içerisinde niçin anlaşıla-maz olduğu hakkında Kant’ın çözümlemelerinin kavramsal zemini üzerinde durulacaktır. Kant’a göre, metafiziksel yargılar, kendilerini mantıksal diye ifade ederek gerçekliğin bilgisini verdikleri savını dile getirirler. Yine de bu durum, yanılsama mantığından başka bir şey değildir. Metafizikle mantık arasındaki ilişkinin gerçek değil de kavramsal yapıya sahip olması, onun bir yanılsamadan oluştuğunu ifade eder.<

Keywords

Abstract

In this paper it will be dwelt on the conceptual groundwork of analyses by Kant in the matter of metaphysics, which is the oldest philosophical discipline and the queen of sciences, on why it cannot be understood within the limits of reason. According to Kant, metaphysical judgments do assert a claim that they had given knowledge of the truth, by connoting logical themselves. However, this case is nothing short of the logic of illusion. That the relation between metaphysics and logic has the real but not the ideal character, states that it consists of an illusion.<

Keywords


 • Aristotle (2002). Posterior Analytics (trans. J. Barnes). Oxford: Clarendon Press.

 • Aristotle (2004). The Metaphysics (trans. H. Lawson-Tancred). London: Penguin Books.

 • Descartes, R. (1999). Objections and Replies (trans. J. Cottingham & R. Stoothoff & D. Murdoch). The Philosophical Writings of Descartes. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Hegel, G.W.F. (2010). The Science of Logic (trans. G. Di Giovanni). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Hume, D. (1995). An Inquiry Concerning Human Understanding (ed. C. W. Hendel). New Jersey: Prentice Hall.

 • Kant, I. (2000). Critique of Pure Reason (trans. P. Guyer & A. W. Wood). Cam- bridge: Cambridge University Press.

 • Kant, I. (2004). Prolegomena to Any Future Metaphysics (trans. G. Hatfield). Cam-

 • Leibniz, G.W. (1948). The Monadology and Other Essays (trans R. Latta). London: Oxford University Press.

 • Leibniz, G.W. (1992). Discourse on Metaphysics (trans G. R. Montgomery). New York: Prometheus Books.

 • Locke, J. (1974). An Essay Concerning Human Understanding (ed. A. D. Woozley). New York: Meridian Book. Özet: Bu yazıda, en eski felsefe disiplini ve bilimlerin kraliçesi olan metafizik konusunda, onun aklın sınırları içerisinde niçin anlaşılamaz olduğu hakkında Kant’ın çözümlemelerinin kavramsal zemini üzerinde durulacaktır. Kant’a göre, metafiziksel yargılar, kendilerini mantıksal diye ifade ederek gerçekliğin bilgisini verdikleri savını dile getirirler. Yine de bu durum, yanılsama mantığından başka bir şey değildir. Metafizikle mantık arasındaki ilişkinin gerçek değil de kavramsal yapıya sahip olması, onun bir yanılsamadan oluştuğunu ifade eder. Anahtar Kelimeler: Kant, metafizik, eleştiri, önsel, sonsal, yargı, akıl, bilgi.

                                                                                                    
 • Article Statistics