On the Philosophical Evolution of Transcendental Existentialism

Author:

Year-Number: 2013-3:2
Number of pages: 81-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Either methodologically or ideologically, philosophical development remains incessant. In virtue of this, the paper focuses on the ideological formulation of a synthesis from the remains of Existentialism and some of its inherent themes. This work looks at the possibility of Existentialism, as a philosophical enterprise, progressing into the transcendental realm. It opines that Transcendentalism is surreptitiously imbedded in many existential weltanschauungs and it is dubbed to have some crucial contributions to the philosophical circle. Those weltanschauungs were further captured, categorized and analyZed in a tripartite form in order to fathom a cogent basis for the plausibility of Transcendental Existentialism. Philosophical implications and some concurrent themes were thereby derived to widen the horizon of Transcendental Existentialism as an exquisite supplement to Existence Philosophy. On this wise, Transcendental Existentialism is packaged and presented to the philosophical gild for further assay.<

Keywords

Abstract

İster metodolojik isterse ideolojik olarak olsun, felsefî gelişim süreklilik arz eder. Bundan dolayı, bu yazı varoluşçuluktan ve onun doğasından ileri gelen özelliklerinden uzak biçimde, bir sentezin ideolojik formülasyonu üzerine odaklanacaktır. Bu çalışma felsefî bir teşebbüs olarak varoluşçuluğun imkânına aşkınsal alana yönelerek göz atıyor. Çalışma, aşkınsallığın, pek çok varoluşçu dünya görüşü içerisine gizlice yerleştirilmiş olduğunu ve felsefe çevresine bazı çok önemli katkılar sunduğu şeklinde tanımlandığını varsayar. Ayrıca o dünya görüşleri, varoluşçuluğun akla yatkınlığı için inandırıcı bir temeli kavramak amacıyla, üç parçalı bir biçimde yakalanır, kategorize edilir ve çözümlenirdi. Felsefî eğilimler ve bazı eşzamanlı konular, dolayısıyla varoluşçu felsefeye mükemmel bir ek olarak aşkınsal varoluşçuluk hakkında yeni ufuklar açmak için türetilmiştir. Bu vesileyle, aşkınsal varoluşçuluk, daha ileri bir çözümleme için felsefî bir birlik için ambalajlanmış ve sunulmuştur.<

Keywords