Democracy and the Challenge of the Rules of Law in Developing Democratic Society

Author:

Year-Number: 2013-3:2
Number of pages: 67-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Demokrasi kavramına, onun terim içerikleri olarak özsel özellikleri incelenerek yaklaşılacaktır. En baştan beri, demokrasinin hem ilkeleri hem de idealleri açıkladığı bilinir. Yani, demokrasiye inanan kimselerin toplumun kuralları ve kurumları konusundaki pratik açıklamaların verilmesini istedikleri şeyler olan ilkeleri ve de toplumdaki insanın toplumun daha iyi duruma gelmesi için sıkça arzu ettiği şey yönündeki hedefleri sağlayan idealleri. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu yazının odak noktası, siyasi bir ideoloji ve sistem olarak demokrasinin uygulamasının durduğu hakkındaki hukuk kuralının esas ve öneminden çok, yalnızca demokrasi tanımına bağlı kalmak ya da onu merkeze koymak değildir. Bunun anlamı, işlevsel bir hukuk kuralı yürürlüğe koymaksızın onun konulaştırılmasıdır, böyle bir demokratik sistem, yapma ve amaçsız olur. Bu yazının yerinde kavrayışı için, öyleyse, onun metodolojisi bütünüyle açıklayıcı, eleştirel ve çözümleyici olacaktır. Herhangi bir toplumdaki bu hukuk kuralı düşünce ve ideali, eğer bir öncelik verilmişse, insan toplumunda iyi bir yönetimi resmedecektir. <

Keywords

Abstract

The concept of democracy ought to be approached by examining its essentials as contents of the term. It should be known from the outset that democracy expresses both principles and ideals. That is, principles, which those who believe in democracy wish to be given practical expression in the laws and institutions of the society; and ideals which provide goals toward which man in society should constantly aspire for the betterment of the society. From the foregoing, the focus of this paper shall not be adhered or centered on the definition of democracy alone but rather on the essence and significance of the rule of law on which the practice of democracy as a political ideology and system stands and rests. Meaning that, it is to thematize that without an implementation of a functional rule of law, such democratic system becomes a sham and pointless. And for proper insight of this paper, therefore, its methodology shall be purely expository, critical and analytical. This idea and ideal of the rule of law in any democratic society, if given a priority will portray good governance in human society<

Keywords