Iraqology: An Introduction

Author:

Year-Number: 2014-4:1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Social Philosophy
Number of pages: 01-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Irakoloji, tarihsel gelişimine bağlı olarak, Irak’a özgü sosyal diyalektik durumun araştırılmasında uzmanlaşan yaklaşımlar gurubudur. O, Irak’a özgü soruna bilimsel bir bakış üretmek için, ilgili bütün bilimler bilim dallarından yararlanmaya çalışmaktadır. Irakoloji, Irak’a özgü durumu sosyal, tarihsel, diyalektik ve sofistike bir tarzda anlamayı amaçlamaktadır. Yine Irakoloji, Irak’ın temel sorunlarına bir çözüm üretme, onun teorik ve pratik sorunlarını düşünme ve onlara çözüm bulma girişimidir. Bu nedenle o, insan bilimleri içinde yeni bir bilim dalı olarak görülebilir. Irakoloji, bilge bir tarzda, Iraklının bilişsel olarak gerekli olduğunu felsefî olmayan bir deneyimle bilmekte olduğu şeyler için anlaşılabilir bir gerçeklik kurma girişimi demektir.<

Keywords

Abstract

Iraqology is a group of approaches specializing in studying Iraqi social dialectical situation according to its historical development. It works on utilizing of all relevant sciences and knowledge branches in order to produce a scientific overview of Iraqi issue. It aims to understand Iraqi case in a social, historical, dialectical and sophisticated manner. Iraqology is also an attempt to answer the basic Iraqi questions, think in its theoretical and practical problems, and find treatments to them. Therefore, it may be considered a new branch in humanities. It means an attempt to establish an understandable reality, in a wise manner, for things that Iraqi knows in non-philosophic experience to be cognitively essential.<

Keywords