Spinoza'da Aşk Felsefesi

Author :  

Year-Number: 2013-3:1
Language : null
Konu : Metafizik
Number of pages: 85-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Spinoza, felsefesinde mutluluğu aramak için yola çıkmış bir filozoftur. Bu nedenle ona göre insan bilgi ve duygusunu kendi mutluluğunu kazanmak ve mutsuzluğunu kendinden ve toplumdan uzaklaştırmak konusunda teksif etmelidir. Bunun için de insanın üç şeyi bilmesi ve sevmesi gerekir: Tanrı, Evren ve İnsan. Bu nedenle insanın öncelikle kendi ten ve zihnini bilmesi önemlidir Zihnin sezgi gücüyle ebedilik kavramını bilmesi, Spinoza’ya göre onun en üstün çabası ve en büyük erdemidir. Şeyleri üçüncü tür bilgi ile bilmek Tanrı bilgisinden yola çıkarak onları eksiksiz bir biçimde kavramak demektir. Spinoza’nın sevgi metafiziği onun insanı mutluluğa götüren “Zihinsel Tanrı Aşkı” kavramına dayanır. İnsanın selameti, mutluluğu ve özgürlüğü de bu yüce sevgide yatmaktadır. Bu nedenle Zihni en çok meşgul eden bu Tanrı sevgisi olmalıdır.<

Keywords

Abstract

Spinoza is a philosopher who starts off to search for happiness in his philosophy. Therefore, according to him, human being should concentrate his knowledge and feelings in order to attain his happiness and to remove from himself and the community. For this reason, human being should know and love three things: God, universe and human. So, for human being, it is important to know his body and mind at first. Of mind, to understand the concept of eternity by power of intuition, according to Spinoza, the highest effort and the biggest virtue for it. To know things by knowledge of third kind is to comprehend them completely by beginning from knowledge of God. Spinoza’s metaphysics of love bases upon his concept of “mental love of God” which leads human being to happiness. Salvation, happiness and freedom of human being exist in this high love. Therefore, what occupies the mind should be this love of God.<

Keywords


 • Deleuze, G. (2008). Spinoza Üzerine Onbir Ders (çev. A. Kovanlıkaya). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 • Fransez, M. (2012). Spinoza’nın Tao’su (çev. G. Yanlı). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 • Spinoza, B. (1984). Etika (çev. H.Z. Ülken). İstanbul: Ülken Yayınları.

 • Spinoza, B. (2010). Teolojik-Politik İnceleme (çev. C.B. Akal). Ankara: Dost Kitabe- vi.

 • Sühreverdi. (2010). Cebrail’in Kanat Sesi (çev. S. Baran). İstanbul: Sufi Yayınları.

 • Tatian, D. (2009). Spinoza: Dünya Sevgisi (çev. H. Turşucu) Ankara: Dost Kitabe- Özet: Spinoza, felsefesinde mutluluğu aramak için yola çıkmış bir filozoftur. Bu nedenle ona göre insan bilgi ve duygusunu kendi mutluluğunu kazanmak ve mutsuzluğunu kendinden ve toplumdan uzaklaştırmak konusunda teksif etmelidir. Bunun için de insanın üç şeyi bilmesi ve sevmesi gerekir: Tanrı, Evren ve İnsan. Bu nedenle insanın öncelikle kendi ten ve zihnini bilmesi önemlidir Zihnin sezgi gücüyle ebedilik kavramını bilmesi, Spinoza’ya göre onun en üstün çabası ve en büyük erdemidir. Şeyleri üçüncü tür bilgi ile bilmek Tanrı bilgisinden yola çıkarak onları eksiksiz bir biçimde kavramak demektir. Spinoza’nın sevgi metafiziği onun insanı mutluluğa götüren “Zihinsel Tanrı Aşkı” kavramına dayanır. İnsanın selameti, mutluluğu ve özgürlüğü de bu yüce sevgide yatmaktadır. Bu nedenle Zihni en çok meşgul eden bu Tanrı sevgisi olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Spinoza, Tanrı sevgisi, mutluluk, insan, zihin.

                                                                                                    
 • Article Statistics