Nietzsche’de ‘Merhamet’ Kavramının Yeniden Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2013-3:1
Number of pages: 199-215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin temel konusu, “merhamet” kavramını Nietzsche’nin metinleriyle birlikte incelemektir. “Merhamet” kavramı Nietzsche’nin değer yargılarını yeniden değerlendirme projesinde önemli bir yere sahiptir. “Merhamet”, Hıristiyan ahlakında “iyi” olarak değerlendirilir ancak Nietzsche’ye göre o, köle ahlakına ait bir kavramdır. Nietzsche, Hıristiyanlığın merhamet anlayışını eleştirirken kendi merhamet anlayışını da oluşturur. O, geleneksel merhamet anlayışının yalnızca yaşam karşısında test edilerek aşılabileceğini düşünür. “Merhamet”, güç istencini azaltır ve yaşamı zayıflatır. Bu nedenle Nietzsche, onu mahkûm eder ve ardından kendi merhamet anlayışını “bencillik”, “sevgi”, “dostluk” ve “sertlik” gibi kavramlarla ilişkilendirir. <

Keywords

Abstract

In this article, main focus is to examine “compassion” concept with Nietzsche’s texts. “Compassion” concept has an important place in Nietzsche’s Project of reevaluation of value judgments. “Compassion” has been evaluated as “good” by Christian morality, but according to Nietzsche, it is a concept which belongs to slave morality. When Nietzsche criticizes Christian’s sense of compassion, he also constitutes his own sense of compassion. He thinks that sense of traditional compassion only can be overcome by tested on the face of life. Compassion decreases “will to power” and brings down life. For this reason Nietzsche condemns it and then relates to his own sense of compassion to “selfishness”, “love”, “friendship”, “strictness” etc.<

Keywords