John Locke'da Dini İnancın Rasyonalitesi

Author :  

Year-Number: 2013-3:1
Language : null
Konu : Din Felsefesi
Number of pages: 181-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın inanç oluştururken geçtiği safhaların epistemik yönden doğrulanabilirliği konusundaki tartışmalar düşünce tarihinin ilk zamanlarından bu yana devam ede gelmiştir. İnanç elde ederken deliller ve iradenin ne kadar rolün olduğu veya olması gerektiği konuları “İnanç Ahlakı” başlığı altında tartışılmaktadır. Delilcilik (evidentialism) konusundaki tartışmalara John Locke’un eserlerinde de rastlanmaktadır. Epistemolojisini ve dolayısıyla da inanç anlayışını olabildiğince sağlam bir temele oturtmak isteyen Locke, yetersiz delile binaen bir şeye inanmayı veya inancımızı elimizdeki delillerin gücüne göre orantılı tutmamayı bize verilen yetilere karşı bir hakaret olduğunu söylemiştir. Akıl ve inanç arasından kesin bir ayrım yapan Locke, aklın doğal bir vahiy, vahyin de ilahi bir akıl olduğunu ve inanç konusunda aklın rehberliğinin şart olduğunu söylemiştir.<

Keywords

Abstract

Discussions about the justification of having religious beliefs have been continued since the beginning of the history of philosophy. The roles of evidence and the will in belief have been discussed under the title of “The Ethics of Belief”. John Locke also addressed to evidentialism in his works. Considering to construct his epistemology and belief on the strictest basis, Locke argued that believing something on insufficient evidence or failing to proportion our degree of belief according to the strength of the evidence is a transgression against our endowed light.<

Keywords


 • Clifford, W.K. (1999). The Ethics of Belief. The Ethics of Belief and Other Essays (ed. T. Madigan). New York: Prometheus.

 • Dole, A. & Chignell, A. (2005). God and the Ethics of Belief: New Essays in Philosophy of Religion. New York: Cambridge University Press.

 • Evans, C.S. (1996). Epistemology and the Ethics of Belief. The Historical Christ and the Jesus of Faith: The Incarnational Narrative as History. Oxford University Press, 1-27.

 • Feldman, R. (2000). Ethics of Belief. Philosophy and Phenomenological Research, 60(3), 667-695.

 • Feldman, R. & Conee, E. (2004). Evidentialism. Evidentialism: Essays in Epistemo- logy. Oxford Clarendon Press.

 • Forrest, P. (2009). The Epistemology of Religion. Stanford Encyclopedia of Philo- sophy. http://plato.stanford.edu/entries/religion-epistemology/

 • Goldman, A. (2001). Internalism Exposed. Knowledge Truth and Duty, Essays on Epistemic Justification Responsibility and Virtue (ed. M. Steup). New York: Oxford University Press,115-134.

 • Kant, I. (1996). Religion and Rational Theology, (trans. and ed. A. Wood, G. di Giovanni). New York: Cambridge University Press.

 • Locke, J. (1968). A Letter on Toleration (trans. J.W. Gough). Oxford: Clarendon Press.

 • Locke, J. (1979). Essay Concerning Human Understanding (ed. P.H. Nidditch). New York: Oxford University Press.

 • Passmore, J.A. (1998). Locke and the Ethics of Belief. Locke (ed. V. Chappell). New York: Oxford University Press, 279-299.

 • Rorty, R. (1997). Religious Faith, Intellectual Responsibility, and Romance. The Cambridge Companion to William James (ed. R.A. Putnam). New York: Cambridge University Press, 85-102.

 • Ryle, G. (2009) Collected Papers 1: Critical Essays. London and New York: Routled- ge.

 • Sweet, W. (1999). Paley, Whately, and ‘Enlightenment Evidentialism’. Internatio- nal Journal for Philosophy of Religion, 45, 143-166.

 • Wolterstorff, N. (1996). John Locke and the Ethics of Belief. Cambridge: Cambridge University Press. Özet: İnsanın inanç oluştururken geçtiği safhaların epistemik yönden doğrulanabilirliği konusundaki tartışmalar düşünce tarihinin ilk zamanlarından bu yana devam ede gelmiştir. İnanç elde ederken deliller ve iradenin ne kadar rolün olduğu veya olması gerektiği konuları “İnanç Ahlakı” başlığı altında tartışılmaktadır. Delilcilik (evidentialism) konusundaki tartışmalara John Locke’un eserlerinde de rastlanmaktadır. Epistemolojisini ve dolayısıyla da inanç anlayışını olabildiğince sağlam bir temele oturtmak isteyen Locke, yetersiz delile binaen bir şeye inanmayı veya inancımızı elimizdeki delillerin gücüne göre orantılı tutmamayı bize verilen yetilere karşı bir hakaret olduğunu söylemiştir. Akıl ve inanç arasından kesin bir ayrım yapan Locke, aklın doğal bir vahiy, vahyin de ilahi bir akıl olduğunu ve inanç konusunda aklın rehberliğinin şart olduğunu söylemiştir. Anahtar Kelimeler: İnanç ahlakı, delilcilik, doğrulama, akıl, iradilik.

                                                                                                    
 • Article Statistics