Spiritual Foundation of the Asian Civilizations: The Unity of Verity, Beauty and Divinity in Buddha and Rūmī

Author:

Year-Number: 2012-2:1
Number of pages: 01-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

What makes so many

Keywords

Abstract

Çok çeşitli Asya halklarını ve ülkelerini Asya toplumu kavramı altında birleştiren şey nedir? Belli din, kültür, dil, ırk ayrımına karşın, varlığımızın derinliğinden fışkıran ruhsal bir şeyin bizi gerçek toplumun açık görüşünü paylaşmaya götürdüğünü hissedebiliriz. Eğer akademik çabalarımız bu varlık ayrımında Asya toplumunun öz kimliğini bulmayı başarırsa, çoğulluk ve çeşitlilik yaşamın yaratıcılık ve zenginliğinin kutlu anlamına sahip olacaktır. Doğal olarak, bu uyanış dünya toplumu için medeniyetler ittifakı anlamına gelecektir. Asya toplumunun bu öz kimliğini tanımlama işi, Asya medeniyetleri arasındaki gizli bağlara dair tarihsel ve arkeolojik kazılarla yakından ilgilidir. Ruhsal bağ, toplumun anlamlandırılması ve bu çeşitli sosyal ve kültürel bağlara yöneltilmesi konusunda öneme sahiptir. Asya medeniyetlerinin ortak ruhsal temeli hakkındaki çalışmamız, Asya’nın gerçekliği aydınlatan sabah diyarı olduğunu açıklığa kavuşturacaktır.<

Keywords