Spinoza'nın Teolojik-Politik İnceleme’sinin Felsefî ve Teolojik Bağlamda Okunuşu Üzerine

Author:

Year-Number: 2012-2:1
Number of pages: 17-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Spinoza’nın hem kendi zihniyetindeki dinî ya da teolojik arkaplan hem de eserlerindeki dinî ve felsefî arkaplan göz ardı edilmediği zaman, ancak onun sağlıklı anlaşılması ve algılanması söz konusu olacaktır. Felsefe tarihinde dinî, teolojik ve felsefî anlayışı açısından en tartışmalı filozoflarından birisi olan Spinoza, özellikle Teolojik-Politik İnceleme adlı eseri doğru okunduğu ve algılandığı takdirde, ona atfedilen birçok yanlış anlaşılma ortadan kalkacaktır. İşte bu makalemizde, Spinoza’nın tüm felsefesinin en doğru ve sağlıklı anlaşılmasına katkı sağlayacak dinî ve felsefî karakterli söz konusu eserinin okunuşunda ve anlaşılmasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalara işaret edeceğiz. <

Keywords

Abstract

When both religious or theological background in Spinoza’s own thought and philosophical or theological background in his writings is not ignored, just then it can be a matter of understanding and perception him healthily. Spinoza is one of the most controversial philosophers in terms of religious, theological and philosophical understanding in the history of philosophy, and as long as to be read and perceived correctly his work Theological-Political Treatise, there will go away lots of misunderstanding attributed to him. Here in this paper, we will point out the significant points to take into account on reading and understanding of the aforementioned treligious and philosophical work which to contribute to understanding of Spinoza’s philosophy entirely in truest and health.<

Keywords