Sanatın Dili Nasıl Bir Dünyayı Resmeder?

Author:

Year-Number: 2011-1:1
Number of pages: 17-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim ortamında varolan her dil bir şeyi temsil eder. Temsil edilenin neliği, dilin türünü belirler. Buna göre günlük dilden, bilim dilinden, felsefe ve sanat dilinden söz edebiliriz. Bu manada her konu, zaman içinde kendi dilini, bu dilin yapısal özellik ve sınırlarını yaratır.Buna göre sanatın konusu sanatsal yaratmadır ve sanatın dili bu yaratmanın sınırları hakkındadır.Sanatın dili, bu öznel yaratım dünyasını resmeder. <

Keywords

Abstract

Each language in the context of communication symbolizes something. The what of what is symbolized determines the type of language. Therefore, one can speak of ordinary language, the language of science, the language of philosophy, and language of art. In this respect, each subject constructs its own language, the structural qualities and limitations of that language. The subject of art, then, is artistic construction and the language of art is about the limitations of that construction. The language of art depicts this subjective world of construction.<

Keywords