Neden Üzerine Düşünme

Author:

Year-Number: 2011-1:1
Number of pages: 01-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Felsefe ve bilimin en önemli bilgi araçlarından bir olan nedensellik Aristoteles’ten bu yana birbirinden farklı şekillerde anlaşıla gelmiştir. Öyle ki neden sonuç ilişkisi kimilerince doğuştan gelen ilke, kimilerince denemelerin meydana getirdiği alışkanlık, kimilerine göre ise devrini kapatmış metafizik bir yanılsama şeklinde kabul edilebilmiştir. Gündelik hayatın da kendisine göre şekillendiğini söyleyebileceğimiz bu konunun anlaşılabilmesi için içeriğinde sakladığı kavram ve kabullerin de bilinmesi gerekir. Sözlüklerin kısaca işaret ettiği bu hususlar, üzerine biraz daha dikkatle durulduğunda daha da zorlu felsefe sorunlarına kapı açtıkları görülür. Bunların tartışılması uzun felsefi münakaşaları gerektirir. Neden sonuç ilişkisini ifade eden yargının, bahis konusu ilkenin anlaşılmasında -neleri içinde barındırdığına dikkat edilmesi bakımından- çözüm dair bir başlangıç olabilir.<

Keywords

Abstract

The causality which is the most important tools of information of philosophy and science is understood in different ways since Aristotle. Such that for someone the cause and affact principle is innate, and an experience derived from the habid for someone, and an illusion of metaphysics in the form of closed. The shape of daily life in this topic should be known with all of concepts and assumptions which shape its contents. These issiues open the door of these problems are even more challenging problems of philosophy when we look at them closely. <

Keywords