Descartes Felsefesinde Kuşkudan Bilgiye Geçiş ve Zihnin Kendini Kavrayışı

Author :  

Year-Number: 2011-1:1
Language : null
Konu : Bilgi Felsefesi
Number of pages: 97-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Descartes, kuşkuculuğu gerçeklik arayışında bir yöntem olarak kullanır ve ardından gerçekliğin bilgisine bir sezgisel önerme olan cogito düşüncesi ile ulaşır. Zihnin kendini kavrayışı, benliğin düşünmekten kesilemeyeceğinden hareketle ileri sürülür ve bu düşünce ise zihinde kavramsal olarak içerilmiş bulunan Tanrının varlığıyla temellendirilir. Tanrı, zihni kuşkudan kurtaran ve ona gerçek varlığını gösteren en yetkin varlık olarak ifade edilir. <

Keywords

Abstract

Descartes uses skepticism as a method in seeking the truth and afterwards he arrives at the knowledge of truth by conception cogito which is an intuitive proposition. Comprehension of the mind itself is asserted from which ego cannot be cut from thinking, and this conception is based on the existence of God which does exist to be contained in the mind conceptually. God is stated the most perfect being which does rescue from doubt and show its real being it.<

Keywords


 • Descartes, René, Early Writings, trans. John Cottingham & Robert Stoothoff & Dugold Murdoch, The Philosophical Writings of Descartes, vol. I, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

 • Descartes, René, Rules for the Direction of the Mind, trans. John Cottingham & Robert Stoothoff & Dugold Murdoch, The Philosophical Writings of Descartes, vol. I, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

 • Descartes, René, Discourse on the Method, trans. John Cottingham & Robert Stoothoff & Dugold Murdoch, The Philosophical Writings of Descartes, vol. I, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

 • Descartes, René, Meditations on First Philosophy, trans. John Cottingham & Descartes, vol. II, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

 • Descartes, René, Objections and Replies, trans. John Cottingham & Robert II, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

 • Descartes, René, Letters, trans. John Cottingham & Robert Stoothoff & Dugold Murdoch & Anthony Kenny, The Philosophical Writings of Descartes, vol. III, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

 • Burnett, D. Graham, Descartes and Hyperbolic Quest, Philadelphia: American Philosophical Society, 2005.

 • Chomsky, Noam, Zihin ve Dil, çev. Ahmet Kocaman, Ankara: Ayraç Yayınevi, 2002.

 • Cottingham, John, Descartes Sözlüğü, çev. Bülent Gözkan & Diğerleri, Ankara: Doruk Yayımcılık, 2002.

 • Malcolm, Norman, Problems of Mind Descartes to Wittgenstein, New York: Harper & Row, 1971.

 • Sanches, Francisco, That Nothing is Known, trans. Douglas F.S. Thompson, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

 • Timuçin, Afşar, Descartes Felsefesine Giriş, İstanbul: Bulut Yayınları, 1999.

                                                                                                    
 • Article Statistics